Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/05/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Dòng tiền, trend_up giảm

Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm. Dòng tiền giảm, tốc độ giảm mạnh hơn và có thể dưới mức trung bình trong 1-2 phiên đến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng tốt, duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung mạnh vào nhóm mã khu công nghiệp, dệt may, cảng biển, kho vận, phân bón… Số lượng mã đạt chuẩn tăng trưởng cải thiện. Lực cung đối với VN30, VNINDEX vẫn tiếp tục gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 bắt đầu tuần giao dịch mới với xu hướng ngắn hạn Short_value đang xác nhận quay trở lại xu hướng tăng trưởng với vùng hỗ trợ tương ứng là 840-845 và 780-790. Thị trường phân hóa khá mạnh với VN30 lực cung vẫn gia tăng, dòng tiền yếu khi phục hồi khối lượng giảm sút -14% so với phiên giao dịch trước. Nhiều mã dòng tiền vẫn ko gia tăng ngoại trừ sự tích cực lớn đến từ các nhóm có vùng mua như trên, đặt biệt là nhóm khu công nghiệp, kho vận.. là những nhóm mã vẫn có thể ưu tiên gia tăng tỉ trọng đầu tư khi xảy ra điều chỉnh. VNINDEX do ảnh hưởng của  VN30 với thị giá hiện nay vẫn xuất hiện tín hiệu cảnh báo ngắn hạn, giá tăng vượt tăng trưởng định giá. VN30 mặt dù tăng trưởng ngắn hạn trở lại, nhưng tốc độ tăng trưởng của VN30 vẫn kém và dự kiến vẫn sẽ có rung lắc điều chỉnh lại vùng giá 790+- là vùng hỗ trợ bảo đảm không mở rộng suy thoái 02 quý liên tiếp (Tuy nhiên điều này hiện chỉ có thể bảo đảm chắc chắn khi kết thúc quý 2/2020 với kỳ vọng các báo cáo kết quả kinh doanh q2 của VN30 không suy thoái mạnh)

 + Ngắn hạn, dòng tiền vẫn suy giảm và có thể dưới mức trung bình trong vài phiên đến. Nhóm mã tăng tốt nhất là khu công nghiệp .. có thể chịu áp lực rung lắc mạnh ngắn hạn trong 01-02 phiên đến do đi vào vùng qua mua. Có thể xem xét lướt sóng ngắn hạn nếu có khi kéo tăng mạnh trong phiên đến, mua mới hoặc cover khi xảy ra rung lắc, kiểm tra lại vùng giá đỉnh cũ đã vượt. VN30 dự kiến vẫn rung lắc điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 790+-. Vẫn tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục ngắn hạn. Gia tăng tỉ trọng đầu tư các nhóm mã khu công nghiệp, kho vận, cảng biển khi xảy ra rung lắc điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Danh mục đề xuất sẽ được cập nhật thêm. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần