Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 25/03/2020: VNINDEX, VN30 tạo đáy_Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up tăng, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng Trend_up tăng và cố gắng thoát khỏi vùng < 20%. Khẳ năng sinh lợi  ngắn hạn tăng. Dòng tiền vẫn chưa gia tăng trở lại khi giá phục. Số lượng mã có vùng mua tăng mạnh. Thị trường, VNINDEX, VN30 đã quay trở lại vùng mua ngắn hạn sau thời gian dài suy giảm cực độ. Có thể xem xét gia tăng, mở rộng các vị thế mua ngắn hạn

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


  + VNINDEX, VN30 khi chịu áp lực mạnh đột ngột về vùng giá 650+-, tương ứng vùng giá trung bình 10 năm và đã phản ứng phục hồi mạnh mẽ trở lại với mức phục hồi 4,7%. Mặc dù so với mức giảm giá mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây tương ứng với mức giảm -36% của VNINDEX và -35% của VN30 là chưa đáng kể. Nhưng, VNINDEX, VN30 đã tạm thời xác nhận vùng đáy và sẽ bắt đầu quá trình phục hồi kiểm tra lại các kháng cự mạnh lần lượt đã mất cũng như xu hướng suy giảm ngắn hạn với kháng cự chính hiện nay của VNINDEX, VN30 là 740+- và 700+-. VN30 tạm thời thoát được tình trạng suy thoái mở rộng nhưng vẫn ở tình trạnh suy thoái 02 quý liên tiếp với vùng kháng cự chính là 750-760. Đây vùng là vùng giá trước đây đã có nhận định VN30 chăc chắn sẽ có phục hồi kiểm tra lại bất chấp suy thoái mở rộng đến mức nào. 

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi và liên tục xảy ra rung lắc mạnh, cũng như vẫn còn chịu áp lực bán cắt lỗ, đặc biệt các trương hợp bắt đáy thành công điển hình như nhóm mã phục hồi mạnh nhất là BVH khi cổ phiếu sẽ về trong 02-03 phiên đến ở vùng giá 40-43. VNINDEX, VN30 sẽ xảy ra tình trạng tương ứng với vùng giá 705+-, 670+-. Như phân tích ở những phiên trước, do số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường dưới mức 20%, nên áp lực cắt lỗ ngắn hạn hầu như cạn kiệt. Vì vậy thị trường chắc chắn sẽ phục hồi lần lượt với số lượng mã có trend_up sẽ cải thiện gia tăng trở lại. Ngắn hạn, số lượng mã có trend_up cải thiện, khẳ năng sinh lợi, số mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng mạnh. Thị trường đang ở vùng mua ngắn hạn. Do đó các vị thế mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn có thể xem xét gia tăng tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, phục hồi mạnh, có vùng mua. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần