Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/10/2019: VNINDEX kiểm tra lại kháng cự 990+-_Khẳ năng sinh lợi tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

  + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ, trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Không có nhiều mã nổi bật có thể xem xét mua ngắn hạn ngoài trừ một số ít mã nhóm Khu công nghiệp và cảng biển..

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


 + VNINDEX tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự 988-990. Điểm tích cực là số lượng mã có dòng tiền và trend_up ngắn hạn trong thị trường vẫn gia tăng. Nhiều mã tích lũy tạo nền tảng trung hạn khá tốt.  VN30 vẫn duy trì tăng trưởng tốt hơn khi vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng ngắn hạn với tốc độ trung bình thấp. Đối với thị trường chung, chỉ số VNINDEX cần kiên nhẫn chờ kết thúc tích lũy. Việc mở mới danh mục đầu tư vẫn có thể tiếp tục, tuy nhiên cần chọn lọc kỹ và chỉ ưu tiên các mã tăng trưởng toàn diện ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. 

   + Ngắn hạn VNINDEX đã chuyển sang trạng thái tích lũy sau khi mất hỗ trợ trend tăng ngắn hạn như trên. Dự kiến sẽ có phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất 988-990. VNINDEX cần lấy lại xu hướng tăng với yêu cầu vượt trở lại kháng cự 990 với khối lượng tăng mạnh trong cuối tuần này. Qua đó mới có thể xác nhận quá trình tích lũy kéo dài 08 tháng trong tuần sau. Tiếp tục ưu tiên xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn đối với các mã suy yếu, có vùng bán. Vẫn có thể xem xét mở rộng sang một số mã mới xuất hiện, vào trend mới trong danh mục tăng trưởng, khi xảy ra rung lắc mạnh ở vùng hỗ trợ tương ứng.  Duy trì nắm giữ các mã vẫn tăng trưởng tốt. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần