Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/09/2019: VNINDEX kiểm tra lại nên giá 980_Nhiều mã tăng nóng tạo đỉnh ngắn hạn

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

VNI


     + Trend_up  tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Vùng mua ngắn hạn giảm, cân bằng với bán. Thị trường chịu áp lực chốt lãi, bán khá mạnh với nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh, nhóm khu công nghiệp…. Các mã có vùng mua ngắn hạn nổi bật như VNM…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

     + VNINDEX chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 980+-, VN30 kiểm tra hỗ trợ 900+- như dự kiến. Áp lực bán ngắn hạn gia tăng mạnh trở lại, nhất là đối với các nhóm mã đã tăng khá nóng như REE, VCB, FPT… nhóm mã ngân hàng yếu kém. Nhóm Khu công nghiệp vẫn suy yếu và phân hóa mạnh, khi nhiều mã tiếp tục có giá thấp hơn vùng giá đáy ngắn hạn trước đây như TIP. SNZ…. Trong khi đó dòng tiền ngắn hạn lại tiếp tục xuay tua qua các mã như VNM, STB, nhóm dệt may TCM, GMC….

       + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX tiếp tục chịu áp lực điều chinh kiểm tra vùng hỗ trợ 980+-, thị trường tiếp tục phân hóa dần theo các kết quả kinh doanh quí III/2019.  Thị trường đang đi dần vào cuối kỳ đầu tư, chốt NAV Quí III/2019. Qua đấy đánh giá hiệu quả danh mục, tốc độ tăng trưởng để tiến hành xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, loại bỏ các mã yếu kém và cập nhật danh mục tăng trưởng mạnh mới cho kỳ đầu tư tiếp theo.  Vì vậy tiếp tục ưu tiên cơ cấu danh mục nếu có khi hồi phục, bán giảm tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng bán. Các vị thế mở mua đầu tư mới, các dự báo sẽ được cập nhật chi tiết qua báo cáo tổng kết Quí III/2019. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần