Đóng
VIX_index

Nhận định thị trường ngày 24/07/2019: Thị trường vào vùng kháng cự_taget ngắn hạn_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

VIX_index   + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Dòng tiền giảm. Số lượng lượng mã có vùng bán tăng và bắt đầu lớn hơn vùng mua. Lực cung tiếp tục gia tăng. Thị trường tăng điểm nhờ ảnh hướng VN30, nhưng số lượng mã trong VNINDEX chịu áp lực bán gia tăng.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    +  Như vậy VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30 bắt đầu đi vào vùng kháng cự, taget ngắn hạn 1000+-, VN30 đi vào vùng kháng cự 895+-. Thị trường, VN30 bất ngờ tăng tốt và đột biến nhờ ảnh hưởng của cổ phiếu VIC, khá nhiều mã trong VN30 vẫn tăng điểm tốt như REE, FPT…. Tuy nhiên khi VIC, VN30 tăng điểm thì áp lực bán lại bắt đầu gia tăng mạnh đối với nhiều nhóm mã khác. Lực cung theo thống kê trên toàn thị trường tiếp tục gia tăng. Điều này cho thấy ngắn hạn, dòng tiền đang chuyển hướng sang các nhóm mã khác ví dụ như REE… Các nhóm mã khác sau khi ra báo cáo kết quả kinh doanh tích cực đi vào vùng taget bắt đầu chịu áp lực chốt lãi như VCB…

     + Như nhận định, dự báo ở những phiên trước. Ngắn hạn đối với các vị thế mua khi VNINDEX > 990 có thể dẫn đển rủi ro chịu áp lực bán mạnh ngắn hạn. VN30 theo nhận định phiên giao dịch đàu tuần cũng đã đưa ra các kháng cự và taget tương ứng của nhiều mã. Do số lượng mã vào vùng bán bắt đầu lớn hơn mua, lực cung gia tăng. Vì vậy tạm dừng các vị thế mua mới. Khuyến nghị, xem xét hạ tỉ trọng, chốt lãi ngắn hạn nếu có trong những phiên tiếp theo khi VNINDEX đi vào vùng kháng cự 1000+-, VN30 895+-. Xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư, chốt lãi các mã đạt kỳ vọng, cũng như loại, giảm các mã kém hiệu quả.

 

Nhân Định Hàng Tuần