Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/11/2022: VNINDEX chưa break trend giảm giá_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt hơn, có thể hướng đến mức trung bình trong 03-05 phiên đến. Nhiều mã đang nổ lực hình thành trend tăng mới. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, nhiều mã chịu áp lực bán ngắn hạn kiểm tra lại vùng giá đáy cũ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhiều mã luân phiên hồi phục trong vùng quá bán trung hạn. VNINDEX chỉ báo RSI tuần vẫn trong vùng quá bán 08 tuần liên tiếp (mức độ tê liệt kéo dài hơn thời điểm đại dịch 03/2020). Tâm lý ngắn hạn thị trường chưa thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ. VNINDEX, VN30 vẫn chưa thoát khỏi trend_line giảm giá ngắn hạn nhưng thị trường đã dần xuất hiện nhiều mã đang nổ lực thoát khỏi trend_line giảm giá ngắn hạn và trung hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn trên mức trung bình. Nhiều mã không thu hút dòng tiền gia tăng ở vùng giá hiện tại, dẫn đến áp lực bán gia tăng. Áp lực cung ngắn hạn của VN30 vẫn tăng và kỳ vọng có thể đạt đỉnh trong những phiên đến.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục giảm điểm khi vẫn chưa thể vượt lên vùng kháng cự ngắn hạn 963+- tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 10/2022. Kết phiên VNINDEX ở mức 946,00 điểm giảm -0,64% với khối lượng giảm -50% so với phiên trước dưới mức trung bình. VNINDEX hiện tại có vùng hỗ trợ 930-940 tương ứng vùng giá cao ngày 15-16/11/2022_thời điểm xảy ra tình trạng washout giải chấp với khối lượng đột biến. Kháng cự ngắn hạn 956-963 tương ứng trend_line giảm giá kéo dài từ tháng 08,09/2022 đến nay. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tích lũy sau quá trình giảm giá mạnh với kỳ vọng tạo đáy trung hạn và xác nhận vùng hỗ trợ mạnh có khối lượng đột biến ở vùng giá 873-930, trung bình 900+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 212+- tỉ USD_58%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 116+- tỉ USD_54%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang có xu hướng kiểm tra lại vùng giá hỗ trợ 930-940_vùng giá cao các ngày 15-16/11/2022. VNINDEX vẫn chưa thoát khỏi trend_line giảm giá ngắn hạn kéo dài từ tháng 08,09/2022 cho đến nay, mặc dù thị trường đã có một số nhóm mã cơ bản tốt đang phục hồi và vượt được trend_line giảm giá ngắn hạn. Trường hợp tích cực VNINDEX cần phục hồi trở lại trên vùng hỗ trợ 930-940 trong vài phiên tới với các thống kê xác nhận cho thấy tâm lý thị trường cải thiện, thoát khỏi vùng bi quan, số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục cải thiện vượt mức trung bình (chưa trên mức trung bình kể từ đầu tháng 09/2022 đến nay) và số lượng mã có trend_up trung hạn phải xác nhận tạo đáy, phục hồi trong vùng tê liệt kéo dài hơn 28 tuần liên tiếp trong cuối tuần này hoặc tuần sau. Nhà đầu tư chờ VNINDEX thoát khỏi tình trạng suy giảm, tê liệt kéo dài hiện nay sau đó xem xét chọn lọc gia tăng tích lũy các mã, nhóm mã không chịu ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu, không chịu các áp lực đáo hạn hạn trái phiếu trong thời gian tới, các nhóm mã cơ bản tốt, tỉ lệ tiền mặt cao, nợ vay thấp, free load thấp… tập trung vào các nhu cầu thiết yếu, và có thể ưu tiên thêm các mã đang được quỹ ETF Fubon đang giải ngân tiền lớn trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.


 

 

Nhân Định Hàng Tuần