Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/09/2020: VNINDEX cảnh báo đỉnh ngắn hạn_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi giảm

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm, tốc độ gia tăng. Số lượng mã có dòng tiền tham gia giảm mạnh, dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường phân hóa mạnh trong giai đoạn chốt NAV Quí III/2020. Cần rà soát cơ cấu danh mục. Thị trường vẫn duy trì các mã có vùng mua ngắn hạn như như DBC, PVT, GAS… tuy nhiên số lượng mã có vùng mua rất ít.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + VNINDEX, VN30 đã điều chỉnh trong vùng quá mua và với VN30 trong vùng kháng cự 855-860. Thị trường vẫn duy trì nền thanh khoản rất cao trên vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 900-905, 845+- tương ứng vùng đỉnh cũ cao nhất tháng 06/2020, thời đợt dịch bệnh lần 02. VNINDEX, VN30 chưa kéo tăng mạnh lên ngay vùng đỉnh ngắn dự kiến mà điều chỉnh trở lại. Điểm tích cực là sau thời gian dài VNINDEX, VN30 đã được xếp hạng tăng trưởng trở lại. VNINDEX, VN30 đã được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng 1(*). VNINDEX, VN30 đã quay trở lại kiểm tra xếp hạng tăng trưởng tương ứng vùng 900-905, 845-850. Kiểm tra thành công sẽ tiếp tục lôi kéo dòng tiền tăng trưởng tham gia tiếp tục.

  + Ngắn hạn, số lượng mã có trend_up và dòng tiền tiếp tục giảm rất mạnh, thể hiện nhiều mã tiếp tục kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn để điều chỉnh tích lũy chờ chốt định giá, chốt NAV, dòng tiền không gia tăng mạnh trở lại. Thị trường sẽ chốt NAV quí III/2020 trong 04 phiên đến, các mã tăng trưởng sẽ tiếp tục được nâng giá trị định giá, các mã tích lũy sẽ đánh giá khả năng có thể tăng trưởng hay không. Thị trường phải cần có những số liệu thống kê đánh giá tốc độ tăng trưởng, kết quả kinh doanh của quý III/2020 và dự phóng cả năm 2020 mới có thể xác nhận, dự báo chắc chắn. Dự kiến ngắn hạn VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục rung lắc liên tục kiểm tra lại vùng hỗ trợ tăng trưởng và xếp hạng tăng trưởng 900-905, 845-850 với nền tảng khối lượng giao dịch cao, dòng tiền vẫn luôn tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới cho chu kỳ đầu tư quý IV/2020 và tầm nhìn 2021. Ngắn hạn do dòng tiền, trend_up tiếp tục giảm ơ rất nhiều mã do đó vẫn tiếp tục rà soát danh mục nếu có, cơ cấu, loại giảm các mã yếu kém. Duy trì nắm giữ các mã tăng trưởng tốt. Các dự báo về thị trường chung cũng như bổ sung các mã tăng trưởng mạnh mới sẽ cập nhật chi tiết sau khi kết thúc quí III/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần