Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/03/2020: Thị trường phân hóa, VN30 suy thoái mở rộng

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng Trend_up tiếp tục giảm và nằm trong vùng < 20%. Dòng tiền giảm, những nổ lực phân hóa phục hồi vẫn chưa kéo dòng tiền tiếp tục gia tăng tiếp. Dòng tiền money_in chỉ tham gia khi giá giảm mạnh.  Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn đã phục hồi trở lại lớn hơn vùng bán sau cú giảm sốc phiên 23/03/2020.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


     + Thị trường phân hóa, VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm về vùng giá 650+- và VN30 vùng giá đáy năm 2017 với ảnh hưởng của các cổ phiếu VIC, VHM, VRE… Thời điểm tháng 05/2018 khi VIC niêm yết VHM, lúc đó VIC có vốn hóa 342 ngàn tỷ đồng, VHM vốn hóa 296 ngàn tỷ đồng, sau 02 năm với đà giảm liên tiếp của VIC, VHM.. vốn hóa của VIC, VHM hiện nay là 241 ngàn tỷ đồng  và 181 ngàn tỷ. Xét về mặt tổng vốn hóa, VIC, VHM sẽ sắp chậm lại đã giảm với VIC tiếp tục có hỗ trợ 64-67 tương ứng vùng giá trung bình 10 năm và có tổng vốn hóa tương đương trước khi VIC niêm yết VHM.  VNINDEX đã giảm -31,4%, VN30 giảm -28,9% trong quí I/2020. Nếu so với đỉnh năm 2019 thì VNINDEX đã giảm 376 điểm tương ứng -36,5%. VN30 giảm 328 điểm – 34,6%.VNINDEX có vùng hỗ trợ tương ứng 650+- và vẫn suy thoái ở cả hai xu hướng chính và dần phục hồi ngắn hạn trở lại. Dự kiến thị trường cần động lực mạnh mẽ, cũng như VIC phản ứng tốt ở vùng 66+- trong những phiên đến để tạo đáy với tín hiệu Trend_up và dòng tiền phục hồi tăng trở lại.

     + Ngắn hạn, thị trường phân hóa, nhiều mã cô gắng phục hồi trở lại, nhiều mã đã phục hồi tốt và có giá bằng hay cao hơn giá phiên giảm điểm mạnh đột ngột ngày 23/03/2020. Đây là điểm tích cực để thị trường cải thiện, phục hồi trở lại do những áp lực cắt lỗ ngắn hạn khi tỉ lệ Trend_up giảm dưới 20% là hầu như cạn kiệt. . Dự báo VNINDEX sẽ phục hồi trở lại vùng giá 670-680 trong những phiên đến và tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá 700. Do đó, đối với các trường hợp đã quản trị tốt rủi ro, chủ động chọn lọc, tích lũy các cổ phiếu cơ bản nằm sâu dưới giá trị book value hay giá tương đương tiền mặt…. có vùng mua và xu hướng ngắn hạn short_value phục hồi tốt hơn thị trường. Nhưng tỉ trọng không nên vượt quá trung bình cho đến khi VNINDEX, VN30 kết thúc suy giảm ngắn hạn. Về chỉ số VNINDEX, VN30 sẽ tạo đáy khi tỉ lệ Trend_up ngắn hạn xác nhận hình thành đáy 2 lớn hơn đáy trước (hiện nay vẫn chưa xác nhận đáy đầu tiên và dự kiến sẽ xác nhận trong một vài phiên đến) Hạn chế bán ra ở thời điểm hiện tại. Ngắn hạn phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần