Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 23/08/2019: VNINDEX duy trì tăng trưởng_Thị trường phân hóa_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi tăng. Dòng tiền giảm. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn luân chuyển sang nhóm Dệt may, thủy sản sau thời gian dài điều chỉnh. Dòng tiền vẫn giảm. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn bán. Một số mã vol trung bình nổi bật như FMC, TNA, PAC, TYA, SMB…vẫn có thể xem xét mở rộng, gia tăng đầu tư, đầu cơ

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX hiện có xu hướng Định giá đang quay trở lại tăng trưởng, đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện. VNINDEX sẽ tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1000-1005, tương ứng Trend_line kháng cự nối các đỉnh tháng 10/2018, tháng 03/2019 và tháng 08/2019. Hỗ trợ tăng điểm là nhóm Vốn hóa lớn. Dòng tiền trong thị trường vẫn chưa gia tăng mạnh trở lại, do khá nhiều mã ở vùng giá hiện chưa hấp dẫn dòng tiền, cần phải điều chỉnh tích lũy, dẫn đến thanh khoản giảm, cũng như khá nhiều mã chịu áp lực bán mạnh ngắn hạn. VNINDEX vẫn tăng trưởng với hỗ trợ 885-888. Dự kiến có thể vượt được vùng kháng cự 1000-1005 để hướng kháng cự tiếp theo 1015-1020. VN30 hướng đến mục tiêu, kháng cự 910+-. Tuy nhiên cần nhiều thời gian để tạo nền mới ở vùng giá 990+-. Thời gian chắc chắn xác nhận vượt vùng 990+- dự kiến sớm nhất cũng tháng 09/2019 khi giá trị trung bình ngắn hạn Short_value > 990. 

        + Dòng tiền ngắn hạn trong thị trường vẫn giảm và dịch chuyển, phân hóa sang nhiều nhóm mã khác, các mã đã điều chỉnh và tích lũy kéo dài, có tính chất đầu cơ như dòng thép, dệt may, săm lốp… Nhiều mã nhất là nhóm mã khu công nghiệp, upcom, một số mã đã tăng giá mạnh như VCS, PNJ, REE, IJC, MWG…, chưa lôi kéo dòng tiền tiếp tục gia tăng mà đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Nhóm mã này cần tích lũy để chờ thị trường đánh giá lại mức tăng trưởng đỉnh giá trong cuối quý III/2019.  Tiếp tục duy trì nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng. Kết hợp lướt sóng, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng bán ngắn, có mức Over cao, cover lại tại hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Vẫn có thể tiếp tục dịch chuyển, cơ cấu sang các mã khác như trên, có vùng mua nhưng hạn chế mua đuổi. Ưu tiên các mã tăng trưởng toàn diện. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần