Đóng
tke

Nhận định thị trường ngày 23/07/2019: Thị trường phân hóa_VN30 dòng tiền ngắn hạn bắt đầu rút dần

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

tke

  • Trend_up tăng,  Money_in tăng. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển tăng giảm liên tục, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn vẫn duy trì tăng. Số lượng lượng mã có vùng bán cũng gia tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung nhiều ở nhóm có tính chất đầu cơ.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

  • VNINDEX điều chỉnh nhẹ với khối lượng giao dịch giảm -15,78% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán vẫn chưa mạnh. Thị trường phân hóa theo kết quả kinh doanh quý II/2019, duy trì tăng điểm khá tốt với nhóm khu công nghiệp, phân hóa ngay trong nhóm VN30. Lực cung ngắn hạn trên thị trường tiếp tục gia tăng, lực cầu giảm dần.Với VN30, ngắn hạn, hàng ngày bắt đầu có lượng tiền rút dần ra. Nếu theo tốc độ lực cung dần gia tăng hiện tại, có thể trong 5-7 phiên tiếp theo với VN30, lực cung ngắn hạn sẽ thắng lực cầu. Thị trường bắt đầu đi vào giai đoạn khá khó khăn, để tìm kiếm cơ hội đầu tư tăng trưởng mạnh mới, do các mã tăng trưởng tốt dần đi vào vùng kháng cự mạnh hay taget trung hạn. Cũng như việc chọn lọc giải ngân mói yêu cầu phải có kỳ vọng xa hơn và xác nhận tăng trưởng tiếp tục duy trì tốt trong các quý tiếp theo đối với các cơ hội mở đầu tư mới.
  • Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ là giá trị trung bình ngắn hạn 975+- tăng trưởng. Tiếp tục duy trì nắm giữ các mã có xu hướng tăng trưởng cho đến khi có tín hiệu thay đổi xu hướng. Do lực cung dần gia tăng, vì vậy hạn chế mở thêm các vị thế mua mới, xem xét tái cơ cấu, hạ tỉ trọng các mã suy yếu có vùng bán. Theo dõi các mã tăng trưởng tốt đi vào vùng taget như đã dự kiến trong nhận định đầu tuần. Chi tiết tham khảo các danh mục.

Nhân Định Hàng Tuần