Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 23/05/2019: VNINDEX duy trì tích lũy_Dòng tiền tăng chậm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục duy trì tăng, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Số lượng mã có vùng bán và mua khá cân bằng. Thị trường vẫn duy trì những điểm sáng khá tích cực như ANV, STK, DRC… dòng phân bón và các mã đột biến tích cực như NTP, TV4, TV3, SGT, SAV, VNA, HAP…. vẫn có thể theo dõi, xem xét đầu tư, đầu cơ khi rung lắc, điều chỉnh.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX tiếp tục điều chỉnh tích lũy phiên thứ 3 liên tiếp về 982,71, ảnh hưởng chính vẫn từ VN30 giảm mạnh hơn. VNINDEX khối lượng giao dịch giảm -15,13%. VN30 khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn -29,67% so với phiên trước. Điều này làm cho tốc độ gia tăng dòng tiền ngắn hạn đang chậm lại khi những động lực tăng trưởng của VN30 ở vùng giá hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Điểm tích cực là số mã tăng trưởng toàn diện vẫn duy trì tốt, và vẫn có mã vào xu hướng tăng mới. Do đó, để gia tăng tỉ trọng,  cần chủ động chọn mã theo tín hiệu mua, vùng mua đã có, có xu hướng tăng trưởng để duy trì khẳ năng sinh lợi tốt trong trường hợp VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. 

      + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục tích lũy, thời gian bình thường sẽ kéo dài đến cuối tháng 05/2019. VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục giao động trong biên độ hẹp do ảnh hưởng của VN30 với kháng cự 985+- và hỗ trợ 978+-. VN30 xuất hiện hàng kẹp tồn đọng ngắn hạn, kéo dài thơi gian tích lũy theo xu hướng Short_value.  VN30 vẫn trong vùng bán ngắn hạn.  Thị trường chung vẫn duy trì tích lũy, khẳ năng sinh lợi tốt duy trì số ít mã. Do đó nhà đầu tư chủ động vẫn có thể gia tăng vị thế mua theo các mã đạt tín hiệu. Ưu tiên các mã tăng trưởng, có vùng mua.  Đồng thời theo dõi các mã suy yếu, có vùng bán để bán hạ tỉ trọng ngắn hạn khi hồi phục, cơ cấu danh mục ngắn hạn nếu có.  Lưu ý, tốc độ dòng tiền đang tăng chậm và có thể có tín hiệu suy giảm trong những phiên đến. Lúc đó vị thế gia tăng ngắn hạn sẽ tạm thời đóng lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần