Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 23/04/2019: VNINDEX tiếp tục tích lũy, phân hóa_Trend_up vẫn chưa cải thiện


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn gia tăng, và đa phần là các tín hiệu mua ngắn hạn, tín hiệu phục hồi hay mua hàng T_0. Tỉ lệ thống kê Trend_up vẫn suy giảm, chưa có dấu hiệu xác nhận đáy. Thị trường phân hóa khá mạnh ngay trong nhóm VN30, nhiều mã cơ bản hàng đầu như VNM còn xảy ra tín hiệu call margin ngắn hạn, hay tiếp tục điều chỉnh như VCB. Dòng tiền tăng nhẹ, dòng tiền chỉ gia tăng mạnh khi các mã bị điều chỉnh mạnh, yếu hơn khi phục hồi. 

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

          + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh tích lũy. Thị trường phân hóa khá mạnh ngay trong nhóm VN30, nhiều mã cơ bản hàng đầu như VNM còn xảy ra tín hiệu call margin ngắn hạn, hay tiếp tục điều chỉnh như VCB, VHM. Điều này cho thấy rằng thị trường tiếp tục tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Điểm tích cực là một số mã vẫn tiếp tục vượt đỉnh cũ ngắn hạn như PPC, LGL, BCE…Thị trường vẫn trong vùng Lượng đi trước giá ngắn hạn, các mã riêng lẽ khi điều chỉnh giảm mạnh dòng tiền bắt đáy ngắn hạn sẽ gia tăng, sau đó phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường không thể tăng trưởng mạnh khi nhóm cổ phiếu đầu ngành trong VN30 chưa thể tăng trưởng trở lại. Đặc biệt cổ phiếu đầu ngành tiêu dùng VNM có xu hướng dài hạn đang có tín hiệu gần xác nhận suy giảm tích lũy kéo dài. Tương tự như cổ phiếu đầu ngành xây dựng CTD đã xác nhận ở thời điểm tháng 09-10/2018 (CTD hiện nay vẫn chưa thể tăng trưởng trở lại). Lưu ý, trường hợp này có thể từ từ xảy ra đối với các nhóm cổ phiếu đầu ngành khác trong VN30.

           + Do đó, tại thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kỳ vọng gì lớn đối với nhóm cổ phiếu đầu ngành, VN30 cũng như khẳ năng sinh lợi lớn của thị trường chung. Cần phải đánh giá kỹ hơn triển vọng tăng trưởng và chờ tín hiệu xác nhận tăng trưởng trở lại. Dự kiến VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi tích lũy trong biên độ hẹp. VN30 có kháng cự mạnh là 880-885. Xu hướng ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 đang phục hồi, VN30 xu hướng định giá vẫn suy giảm.  Tùy từng trường hợp cụ thể, đối với các vị thể mới mở mua lại, nếu xảy ra thua lỗ thì cần cắt giảm tỉ trọng để quản trị rủi ro và tái cơ cấu danh mục đầu tư nếu có.  Hạn chế mua đuổi kể cả với các cổ phiếu mạnh có giá cao hơn đỉnh cũ gần nhất . Vì các cổ phiếu này cũng sớm đi vào vùng taget ngắn hạn và điều chỉnh trở lại, có thể tương tự như BMI. Các vị thế gia tăng đầu tư tiếp tục theo dõi, để xác nhận dòng tiền, nhóm cổ phiếu nào sẽ tăng trưởng vượt bậc trong trung dài hạn những quí cuối năm  cũng như thị trường chung, VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần