Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 23/09/2020:VN30 quá mua ngắn hạn, Số lượng mã có trend_up giảm

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó

1. Thống kê thị trường:

     + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm. Số lượng mã có dòng tiền tham gia giảm, dưới mức trung bình. VN30 vẫn duy trì tích cực trong vùng quá mua ngắn hạn. Số lượng mã có vùng bán giảm vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường phân hóa mạnh trong giai đoạn chốt NAV Quí III/2020. Cần rà soát cơ cấu danh mục. Thị trường vẫn duy trì các mã có vùng mua ngắn hạn như VCB, MSN, BID, GAS, ITA, PHC, PVT, PSP, CCL, PVD… vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

+ VNINDEX tiếp tục tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của VN30. VN30 tiếp tục hướng đến vùng 855-860 như dự kiến những phiên trước. VNINDEX, VN30 duy trì trong vùng qua mua ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng 900-905, 845+-. Khối lượng giao dịch VNINDEX giảm -11,71%, VN30 giảm -14,17% so với phiên trước do dòng tiền ở nhiều mã vẫn suy giảm, nhiều mã sau quá trình tăng mạnh duy trì tích lũy kéo dài chưa thu hút dòng tiền đột biến trở lại. Tuy nhiên nền tảng thanh khoản vẫn duy trì rất tích cực lớn hơn nhiều so với trung bình. VNINDEX, VN30 dự kiến sẽ đạt 01 đỉnh với tình trạng chốt lời mạnh, rung lắc rất mạnh ở vùng taget và kháng cự 925-930, 860-870. Thời gian dự kiến có thể xảy ra trong 03-07 phiên đến. Sau đó dự kiến thị trường sẽ chốt NAV quý III/2020 trong vùng 850+-. Sau khi chốt NAV sẽ tiến hành định giá lại thị trường, đánh giá các cơ hội tăng trưởng mạnh mới và sẽ cập nhật chi tiết.

    + Ngắn hạn thị trường vẫn tăng điểm khá tốt với sự luân chuyển của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã đầu cơ. VNINDEX, VN30 đang vượt được vùng giá cao nhất tháng 06/2020 905.65, 845.63 thời điểm trước khi bùng phát đợt dịch thứ hai với nền tảng thanh khoản rất cao. VNINDEX duy trì khối lượng giao dịch lớn hơn 300tr cổ phiếu, VN30 hơn 100tr cổ phiếu/01 phiên giao dịch. Hiện tại VNINDEX, VN30 đang kiểm tra lại vùng giá thấp trước thời điểm dịch bệnh được phát hiện. Tương ứng vùng 860-880 của VN30 và 940+- của VNINDEX. Đây là vùng giá rất nhạy cảm và phải cần những số liệu thống kê đánh giá tốc độ tăng trưởng, kết quả kinh doanh của quý III/2020 và dự phóng cả năm 2020 mới có thể xác nhận. Vì vậy khuyến nghị bắt đầu xem xét chốt lãi danh mục, cơ cấu mạnh danh mục đầu tư hạ tỉ trọng ngắn hạn khi thị trường tiếp tục tăng điểm trong những phiên đến và vào vùng giá trên. Các vị thế đầu tư mới sẽ xem xét đánh giá sau khi chốt NAV quí III/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần