Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 23/03/2020: VN30 suy thoái mở rộng_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up giảm, Money_in tăng. Số lượng mã có xu hướng Trend_up giảm áp lực bán đột ngột gia tăng khi VN30 mở rộng suy thoái. Dòng tiền tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng bán tăng mạnh. Lực cầu ngắn hạn VN30 gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm rất mạnh, VN30 mở rộng mức độ suy thoái khi mất vùng hỗ trợ 670, tiếp tục điều chỉnh về vùng giá thấp nhất 627 đầu năm 2017, VNINDEX giảm mạnh về vùng giá 640-650 tương ứng đỉnh giá năm 2009, 2014, 2015. Thị trường giảm mạnh đầu phiên khi dịch bệnh tiếp tục gia tăng đột biến. Đà giảm mạnh, mở rộng suy thoái của VN30 đã hạ Knock_out sự lạc quan nhen nhóm phục hồi của thị trường. Hay ví von dường như thị trường bị nghi ngờ lây nhiểm, cách ly, trường hợp suy thoái nghiêm trọng. Vì vậy có lẽ Nhà nước, Bộ tài chính… nên cần hội chẩn thị trường, chỉ số VNINDEX, VN30 để có các biện pháp hỗ trợ thị trường cấp độ cao nhất. VNINDEX hiện nay vẫn có vùng hỗ trợ 650+- tương ứng đường giá trung bình 10 năm, cũng như đỉnh giá các năm 2006, 2009, 2014, 2015. Vẫn có thể hy vọng thị trường, VNINDEX, VN30 tạm thời cầm máu ở các vùng hỗ trợ này sau liên tiếp nhiều đợt giảm giá mạnh nhất từ 2009 đến nay. 

   + Ngắn hạn, VNINDEX, VN30 quá bán mạnh, VN30 dường như tê liệt trong vùng suy thoái khi áp lực bán gần hết biên độ tiếp tục với khối lượng giao dịch giảm và mở rộng suy thoái. Nhiều mã đang cố gắng nổ lực phục hồi đều bị bán mạnh đột ngột tiếp tục với rủi ro không thể kiểm soát dẫn đến tỉ lệ Trend_up tiếp tục giảm < 20%. Do đó hiện nay chỉ kỳ vọng thị trường với áp lực bán mạnh chưa từng có trong hơn 10 năm trở lại đây sẽ giữ được vùng hỗ trợ trung bình 10 năm 650+- của VNINDEX với tín hiệu dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Các hành động mới tạm thời quan sát diễn biến thị trường trong 01-02 phiên đến. Duy trị tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần