Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/11/2019: VNINDEX phục hồi kiểm tra mốc tâm lý 1000+-_Dòng tiền vẫn suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng vẫn tập trung nhiều ở nhóm mã vốn hóa lớn, VN30. Các mã có vùng mua ngắn hạn nổi bật ở nhóm mã khu công nghiệp, Bất động sản, nổi bật như VRC… có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư. Tiếp tục cơ cấu các mã suy yếu nếu có khi hồi phục

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX dưới tác động rất mạnh của phiên cơ cấu danh mục của quỹ ETF, trùng lặp phiên đáo hạn hợp đồng Phái sinh VN30F1911, đã giảm mạnh mất vùng hỗ trợ tâm lý 1000+-. VN30, VNINDEX giảm mạnh về vùng hỗ trợ định giá tăng trưởng tương ứng vùng 900+- và 980+-. Như vậy, dự kiến VNINDEX cụ thể các mã trong VN30 sẽ phục hồi mạnh trở lại để kiểm tra lại vùng hỗ trợ trend_line tăng trưởng nối các đáy thấp tháng 06, 08 và 09/2019 tương ứng vùng 910-915 trong những phiên đến. 

     +  Ngắn hạn, nhóm cổ phiếu khu công nghiệp duy trì tích cực trở lại, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện ở nhóm mã midcaps. Trong khi đó nhóm mã vốn hóa lớn chịu áp lực chốt NAV cuối năm 2019 sẽ có khẳ năng sinh lợi kém, và tiếp tục chịu áp lực bán khi hồi phục trở lại. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường vẫn tiếp tục suy giảm. Vì vậy tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư, loại các mã yếu kém nếu có khi VN30 phục hồi trở lại trong những phiên đến. Có thể xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư để cải thiện hiệu quả. Chọn lọc, gia tăng tỉ trọng đầu tư với nhóm mã Khu Công Nghiệp, Bất động sản có thể tiếp tục hưởng lợi và đang thu hút dòng tiền mạnh trở lại. Uu tiên nhóm mã tăng trưởng, có vùng mua và có tỉ lệ cổ tức/thị giá cao.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

VNI


Nhân Định Hàng Tuần