Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/10/2019: VNINDEX phục hồi, phân hóa_Dòng tiền duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì tăng. Thể hiện khá nhiều mã trong thị trường, ở vùng giá hiện tại vẫn thu hút dòng tiền gia tăng tích lũy. Khẳ năng sinh lợi tăng, số lượng mã có trend_up tăng trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Tập trung ở một số mã nổi bật như HPG, GMD, HSG, KDH… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX đã phục hồi như dư kiến kiểm tra lại kháng cự 988-990. Điểm tích cực là số lượng mã có dòng tiền và trend_up ngắn hạn trong thị trường vẫn gia tăng. Nhiều mã tích lũy tạo nên tảng trung hạn khá tốt.  VNINDEX phục hồi trở lại với khối lượng giao dịch gia tăng 23,17% chủ yếu do FLC chịu áp lực bán mạnh ở vùng kháng cự rất mạnh 5.3-5.5 như đã dự kiến phiên trước. Do VNINDEX vẫn duy trì tích lũy do chịu ảnh hưởng xoay tua chi phối của nhiều mã vốn hóa lớn, định giá cao. Tuy nhiên chất lượng của thị trường dần cải thiện. Số lượng mã tăng trưởng cải thiện nhẹ, cho phép xem xét mở rộng thêm danh mục đầu tư với kỳ vọng trung bình

   + Ngắn hạn VNINDEX đã chuyển sang trạng thái tích lũy sau khi mất hỗ trợ trend tăng ngắn hạn như trên. Dự kiến sẽ có phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất 988-990. VNINDEX cần lấy lại xu hướng tăng với yêu cầu vượt trở lại kháng cự 990 với khối lượng tăng mạnh trong cuối tuần này. Qua đó mới có thể xác nhận quá trình tích lũy kéo dài 08 tháng trong tuần sau. Tiếp tục ưu tiên xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn đối với các mã suy yếu, có vùng bán. Vẫn có thể xem xét mở rộng sang một số mã mới xuất hiện, vào trend mới trong danh mục tăng trưởng, khi xảy ra rung lắc mạnh ở vùng hỗ trợ tương ứng.  Duy trì nắm giữ các mã vẫn tăng trưởng tốt. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần