Đóng
VNI

Nhận định thị trường ngày 22/05/2019: VNINDEX điều chỉnh, kiểm tra xu hướng tăng trưởng ngắn hạn_Trend_up duy trì tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

VNI

   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục duy trì tăng.  Số lượng mã có vùng mua giảm, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, tỉ lệ đang cân bằng. VNINDEX, VN30 đang đi vào vùng Bán ngắn hạn. Một số mã bank có vùng mua ngắn hạn, nhưng biên lợi nhuận vẫn khá thấp.  

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX tiếp tục điều chỉnh tích lũy phiên thứ 2 liên tiếp về 983,78. Điều rất tích cực là xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_Value đã quay trở lại tăng trưởng. Hiện VNINDEX đang điều chỉnh kiểm tra lại xu hướng đấy với hỗ trợ chính là Short_value tăng trưởng tương ứng vùng giá 975+- hiện nay. VNINDEX tăng trưởng ngắn hạn là cơ sở để dòng tiền ngắn hạn có thể gia tăng giải ngân ngắn hạn theo xu hướng, nhất là đối với một số mã cơ bản thuộc nhóm Cảng Biển vẫn đang có vùng giá khá hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Rủi ro với với VNINDEX vẫn là VN30, khi VN30 tiếp tục suy yếu và lại xuất hiện thêm lượng hàng tồn đọng kẹp lại. Dẫn đến VN30 vẫn tiếp tục kéo dài tích lũy chưa thể xác nhận thời điểm kết thúc cho đến khi có thể dự báo chính xác kết quả kinh doanh của nhóm VN30 tăng trưởng trở lại. Xu hướng định giá của VN30 vẫn suy giảm. 

      + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục tích lũy, thời gian bình thường sẽ kéo dài đến cuối tháng 05/2019. VNINDEX, VN30 kiểm tra lại vùng giá trị Short_value tương ứng 975+- và 890+- trong những phiên đến. Do VNINDEX, VN30 đang nằm trong vùng bán ngắn hạn. VN30 xuất hiện hàng kẹp tồn đọng ngắn hạn. Số lượng mã có vùng Bán ngắn hạn gia tăng. Do đó tạm dừng mở thêm vị thế mua ngắn hạn. Theo dõi các mã suy yếu, có vùng bán để bán hạ tỉ trọng ngắn hạn khi hồi phục, cơ cấu danh mục ngắn hạn nếu có.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần