Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/04/2019: VNINDEX điều chỉnh tích lũy_Dòng tiền Money_in gia tăng bắt đáy


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

        + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng mạnh. Khẳ năng sinh lợi, số mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường vẫn giảm nhẹ, nhiều mã vẫn xuất hiện tín hiệu bán mạnh, đột biến như CVT, NTC, PAN, PHR… nhiều mã có kết quả kinh doanh yếu kém tiếp tục bị bán như dòng chứng khoán, và cả nhóm Dệt may, thủy sản khi có kết quả kinh doanh khả quan như STK, VHC…

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

          + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh tích lũy. VNINDEX như dự kiến vẫn có vùng đáy ngắn hạn hỗ trợ mạnh 950-960. Khẳ năng sinh lợi giảm. Nhóm mã có khẳ năng sinh lợi trên thị trường tốt nhất từ đầu năm là nhóm BDS Khu công Nghiệp, Thủy Sản, Dệt may, đều bị bán rất mạnh, kể cả khi tình hình kinh doanh Quí I/2019 công bố tốt. Điều này có nghĩa, ở vùng giá đạt đỉnh của nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thị trường này, giá đã over và phản ánh trước giá trị định giá của 01-02 quý tới. Do đó, việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn đối với nhóm Cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt nhất thị trường sẽ trở nên khó khăn, rủi ro ngắn hạn cao. Hiện tại để tìm kiếm dòng, nhóm cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt nhất, ngoại trừ nhóm Dầu khí đang hưởng lợi ngắn hạn từ giá dầu thì khá khó khắn. Vì vậy, mặc dù sau quá trình điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã về các vùng hỗ trợ trung dài hạn mạnh, dòng tiền bắt đáy ngắn hạn cũng gia tăng. Nhưng vẫn chỉ phù hợp tái cơ cấu danh mục còn lại nếu có. Các vị thế gia tăng đầu tư tiếp tục theo dõi, để xác nhận dòng tiền, nhóm cổ phiếu nào sẽ tăng trưởng vượt bật trong trung dài hạn những quí cuối năm. 

           + Xu hướng ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 đang phục hồi, VN30 xu hướng định giá vẫn suy giảm.  Tùy từng trường hợp cụ thể, đối với các vị thể mới mở mua lại, nếu xảy ra thua lỗ thì cần cắt giảm tỉ trọng để quản trị rủi ro và tái cơ cấu danh mục đầu tư nếu có.  Các vị thế gia tăng đầu tư tiếp tục theo dõi, để xác nhận dòng tiền, nhóm cổ phiếu nào sẽ tăng trưởng vượt bật trong trung dài hạn những quí cuối năm.  cũng như thị trường chung, VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần