Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/11/2023: VNINDEX kháng cự mạnh 1115-1120_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm lại trong vùng 75%, có rủi ro sẽ đạt đỉnh ngắn hạn trong vùng 75% số mã trong vài phiên đến. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn giảm, mức độ giảm chậm lại, dưới mức trung bình và có thể hướng về vùng cạn kiệt trong vài tuần tới. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng tốt, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Mở rộng tập trung nhiều vào các mã duy trì tăng trưởng trong nhóm vốn hóa trung bình, nhóm dầu khí, thép, xây dựng, phân bón, chứng khoán, bất động sản. Các vị thế tỉ trọng dưới trung bình có thể chọn lọc gia tăng vời kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quí IV duy trì tăng trưởng tốt. Ưu tiên các mã chất lượng tốt, thu hút dòng tiền và có diễn biến giá tích cực nhất.. VNINDEX kháng cự mạnh 1115-1125, vùng hỗ trợ gần nhất 1105+-. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX lạc quan trở lại.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dòng tiền chi gia tăng khi thị trường giảm mạnh, không gia tăng thêm khi khi trường hồi phục. Nhiều mã không còn ở vùng giá hấp dẫn để dòng tiền ngắn hạn gia tăng thêm. Cần thận trọng khi chọn lọc các vị thế mua mới. Chờ dòng tiền trung hạn xác nhận tạo đáy, tăng, đồng thời trend_up giảm xác nhận giảm chậm lại trước khi xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư trên mức trung bình. Lực cầu ngắn hạn VN30 giảm, áp lực cung ngắn hạn tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1110,46 tăng 0,62% sau khi chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1085, khối lượng giao dịch giảm -19,85%, chỉ đạt 80% mức trung bình. VN30 1108,60 điểm tăng 0,52%, khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn -25,54%_65% mức trung bình. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX,  tích lũy tích cực trở lại trên vùng hỗ trợ 1105+-, kháng cự mạnh 1115-1120_giá trung bình MA200. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy kém tích cực trên vùng hỗ trợ 1000-1020, kháng cự 1115-1120. Xu hướng trung dài hạn của VNINDEX đang hình thành kênh tích lũy kéo dài theo mô hình cái nêm. Trong đó cạnh trên trend_line giảm giá nối đỉnh 02 đỉnh thấp dần 1520+- tháng 03-04/2022 và đỉnh 1250+-_tháng 8-9/2023, cạnh dưới trend_line hướng lến nối 02 vùng đáy cao dần tương ứng nối các vùng giá thấp tháng 04/2020 với tháng 11/2022_đây cũng là tương ứng trend_line dài hạn nối các vùng giá thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Nếu theo mô hình trên, thời điểm cuối cùng phải phá vỡ mô hình là cuối quí I/2024 và đầu quí II/2024_tương ứng tháng 3-5/2024. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 245+- tỉ USD_57%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 131+- tỉ USD_54%+-. Đây là mức vốn hóa hợp lý chỉ khi xu hướng thị trường xác nhận tăng trưởng trở lại, và phụ thuộc phần lớn vào nhóm cổ phiếu VN30, ngân hàng, bất động sản với các yếu tố cơ bản chưa cải thiện tăng trưởng.

    + Ngắn hạn sau thời gian dài VN30 bắt đầu thấp hơn VNINDEX do nhiều mã, nhóm mã trong VN30 vẫn chịu áp lực suy thoái trong khi nhiều mã chât lượng tốt, tăng trưởng trong VNINDEX vẫn thu hút dòng tiền ngắn hạn, tăng trưởng vượt trội so với VNINDEX. Cho thấy dòng tiền đầu tư đã gia tăng nhiều vào các nhóm mã trong VNINDEX khi nhiều mã nhóm vốn hóa trung bình có mức định giá hợp lý hơn so với VN30. VNINDEX chỉ tích cực trở lại khi vượt lên kháng cự 1115+- và điều này phụ thuộc phần lớn vào nhóm VN30 trong khi xu hướng có thể là VNINDEX tiếp tục vượt lên cao hơn VN30 để giảm dần tỉ lệ vốn hóa của VN30 xuống dần mức 50-52%_tổng vốn hóa thị trường. Vì vậy rất khó có thể kỳ vọng vào điểm số của thị trường cho tới khi thoát khỏi kênh tích lũy kéo dài trên. Thị trường chủ yếu đang đầu cơ ngắn hạn, xoay vòng vào số ít các mã đang thu hút dòng tiền tốt, đang duy trì tăng trưởng, nhưng mức độ xoay vòng cũng đang dần đạt đỉnh. Phù hợp các vị thế ngắn hạn vẫn có thể chọn lọc gia tăng cho tới khi trend_up suy giảm. Duy trì tỉ trọng ở mức hợp lý, các vị thế gia tăng tỉ trọng vượt mức trung bình, cần chờ dòng tiền trung hạn xác nhận cải thiện tăng trở lại và trend_up trung hạn ngừng giảm. Chi tiết tham khảo các danh mục.