Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/09/2022: VNINDEX phục hồi trên hỗ trợ tâm lý. Dòng tiền tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ chậm lại, đang hướng về vùng 20-25% số mã trên thị trường duy trì trend_up ngắn hạn. Trong thị trường bình thường thì kỳ vọng số mã có trend_up sẽ phải cải thiện gia tăng trở lại ở vùng quanh 20%. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán. Nhóm mã xây dựng, hạ tầng, dầu khí đang có xu hướng ngắn hạn vượt trội hơn so với nhiều nhóm mã khác với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. VNINDEX, VN30 vẫn giao dịch dưới các vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Nhiều mã, nhóm mã có thể kỳ vọng 02 đáy trung hạn phân kỳ so với đáy tháng 07/2022.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng. Dòng tiền ngắn hạn sau thời gian dài liên tục tạo đỉnh và suy giảm hơn 01 tháng, bắt đầu gia tăng. Thị trường đang có tín hiệu lượng đi trước giá, với số mã có dòng tiền đang lớn hơn số mã có trend_up ngắn hạn. Dòng tiền đang cải thiện, gia tăng ở nhóm dầu khí, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên cần chờ xu hướng Lượng, giá gia tăng đồng thuận trở lại. Tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan, lo sợ. Áp lực cung ngắn hạn gia tăng, lực cầu ngắn hạn VNINDEX chưa cải thiện hơn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1210,55 điểm giảm -0,69%, khối lượng giao dịch giảm -21,13% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch thấp nhất kể từ tháng 08/2020 khi tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan và tâm lý chờ đợi thông tin quan trọng từ FED. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 vẫn suy yếu khi giao dịch dưới các vùng kháng cự của trend_line giảm giá ngắn hạn và giá trung bình của các vị thế T2 tương ứng vùng 1228-1235, 1250-1260. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX là vùng 1200-1211 tương ứng vùng giá cao nhất năm 2018. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 280+- tỉ USD_80%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 146+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn đang suy giảm và thị trường sẽ chốt NAV Quí III/2022 trong 02 tuần đến. 

   + Ngắn hạn hiện tại VNINDEX có vùng hỗ trợ mạnh quan trọng 1200-1205 và kháng cự giá trung bình của các vị thế lướt T2 là vùng 1225+-. Tương ứng đường xu hướng giảm giá giảm kéo dài nối các vùng giá 1295 điểm cao nhất ngày 26/08/2022, 1285 điểm ngày 31/08/2022 và 1275 điểm ngày 07/09/2022. Chỉ khi có lực cầu lớn, khối lượng gia tăng kéo vượt vùng kháng cự này thì mới có thể kỳ vọng xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 cải thiện trở lại. Do đó cần chờ xu hướng VNINDEX cải thiện, đảo chiều các vị thế T2, cũng như VNINDEX thoát khỏi trend_line suy giảm trên. Đồng thời chờ thống kê cho thấy dòng tiền xác nhận tạo đáy và gia tăng đồng thuận trở lại với xu hướng giá mơi xem xét chọn lọc, gia tăng tỉ trọng. Duy trì tỉ trọng hợp lý. Các nhóm mã theo dõi gia tăng có thể xem xét ưu tiên và nhóm mã hạ tầng, năng lượng, viễn thông phù hợp với nội dung định hướng ưu tiên trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050_Dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét thông qua và trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào tháng 10. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần