Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/09/2020:VN30 quá mua ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh, Dòng tiền vẫn giảm

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Số lượng mã có dòng tiền tham gia giảm, tốc độ giảm nhanh hơn và dưới mức trung bình. VN30 vẫn duy trì tích cực trong vùng quá mua ngắn hạn. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tiếp tục giảm, có vùng vùng bán tăng vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường phân hóa mạnh trong giai đoạn chốt NAV Quí III/2020. Cần rà soát cơ cấu danh mục. Vẫn duy trì các cơ hội mua ngắn hạn nổi bật tiếp tục như KDH, PVD, VCB, KBC… vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + Thị trường phân hóa mạnh với áp lực chốt lãi, chốt NAV riêng lẽ, thể hiện VNINDEX giảm điểm trong khi VN30 vẫn duy trì tăng điểm nhẹ trong vùng quá mua ngắn hạn. Dòng tiền và trend_up tiếp tục giảm mạnh trên toàn thị trường. Cho thấy cơ hội sinh lợi ngắn hạn giảm nhanh. Số lượng mã không duy trì được trend tăng ngắn hạn gia tăng mạnh. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng với hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn là 895- 900, 840+-.

    + Ngắn hạn dự kiến VN30 sẽ tiếp tục thu hút lực cầu dòng tiền ngắn hạn hướng đến vùng 855-860 và sẽ xảy ra rung lắc rất mạnh ở đây. VN30 sẽ chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, rung lắc liên tục kiểm tra lại vùng giá 845+- tương ứng đỉnh tháng 06/2020 đã vượt. Nhiều mã, nhóm mã đã tăng mạnh trước đó, đạt taget hoặc các kháng cự mạnh trung dài hạn. Cần phải điều chỉnh tích lũy, chờ những dữ liệu cơ bản, định giá…sau khi chốt NAV quí III/2020. VN30 tăng điểm tốt nhưng khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Các trường hợp mua vào nếu không đánh giá cẩn trọng sẽ bị kẹp lại hoặc thua lỗ ngắn hạn. Do đó nhà đầu tư cần phải bám sát danh mục trong giai đoạn chốt NAV quí III để cơ cấu danh mục. Hạ tỉ trọng các mã đạt kỳ vọng, hoặc yếu kém có vùng bán, cơ cấu một phần danh mục sang các mã tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong quí IV/2020. Vẫn có thể xem xét các mã tăng trưởng có vùng mua, có trend tăng mới. Các mã kỳ vọng tăng trưởng tốt sẽ được cập nhật bổ sung vào khuyến nghị. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần