Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 22/04/2022: VNINDEX tê liệt trong vùng bi quan, giải chấp_Dòng tiền tăng mạnh, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm gia tăng, đang ở mức 19% số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhiều mã tiếp tục suy giảm, kết thúc trend tăng ngắn hạn, chịu áp lực bán mạnh. Hiệu ứng force sell gia tăng liên tiếp ở nhiều mã. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX trong vùng bi quan với lo sợ xu hướng tăng trưởng trung dài hạn hết thúc. VNINDEX tê liệt trong vùng quá bán ngắn hạn với áp lực bán luân phiên, liên tiếp gia tăng.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn Tăng, tốc độ tăng khá mạnh. Thị trường đã và đang xuất hiện tín hiệu Lượng đi trước giá, với số mã có dòng tiền tham gia, gia tăng hơn số mã vẫn duy trì trend_up.  Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn Tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng mua. Nhiều mã tiếp tục chịu áp lực bán cắt lỗ, bán tháo mạnh về các vùng giá hỗ trợ trung bình dài hạn, vùng giá trung bình nhiều năm. Tâm lý thị trường tê liệt trong vùng bi quan ngắn hạn. Nhưng dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng bắt đáy với số lượng mã vẫn còn áp lực bán giảm dần. Chỉ còn tình trạng bi ép bán, giải chấp liên tiếp ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục giảm điểm mạnh với áp lực bán, giải chấp mở rộng, gia tăng mạnh. Kết phiên VNINDEX ở mức 1370,21 điểm, giảm -1,05% khối lượng giao dịch tăng khá mạnh 24,18%, trên mức trung bình. Thể hiện áp lực bán giải chấp mạnh và dòng tiền đang cải thiện, gia tăng bắt đáy, mua vào. VN30 ở mức 1426,87 điểm giảm -0,60% khối lượng giao dịch tăng 14,74% đạt 95% so với mức trung bình. VNINDEX đang ở vùng giá đỉnh tháng 08/2021 tương ứng 1357-1380. VN30 có vùng hỗ trợ quan trọng 1420+- với xu hướng ngắn hạn suy giảm. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 318+- tỉ USD_90%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 162+- tỉ USD_51%+- vốn hóa toàn thị trường.

   + Ngắn hạn dưới áp lực giải chấp, bán thoát khỏi vị thế ngắn hạn, VNINDEX liên tiếp mất các vùng hỗ trợ và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1360-1380. VN30 có vùng hỗ trợ tâm lý khá quan trọng 1420+-. Kỳ vọng không xảy ra trường hợp giải chấp bán tháo ngắn hạn đối với VN30 và VN30 giữ được hỗ trợ 1420. Nếu không áp lực bán có thể gia tăng đẩy VN30 về 1390+- tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 08/2021 mới kỳ vọng hồi phục. Nhưng nếu trường hợp này xảy ra thì dự kiến các mã, VNINDEX cũng ko giảm sâu hơn do áp lực giải chấp của quá nhiều mã midcap, nhóm bất động sản, xây dựng đã dần cạn kiệt và dòng tiền đã gia tăng bắt đáy ở các vùng giá trung bình nhiều năm. Rất nhiều mã yếu kém liên tiếp chịu hiệu ứng giải chấp, domino call margin tương tự như HCM với mức giảm giá tính từ đỉnh tương ứng 40-50% về vùng giá trung bình của 03-05 năm mới dần hồi phục, ổn định. Ngắn hạn thị trường đã có tín hiệu Lượng đi trước giá, dòng tiền gia tăng bắt đáy ngắn hạn ở các vùng giá thấp. Tuy nhiên rủi ro vẫn tiếp tục gia tăng ở rất nhiều mã khi số mã có xu hướng trend_up ngắn hạn đang tê liệt trong vùng <20%. Do đó ngắn hạn việc gia tăng bắt đáy vẫn khá mạo hiểm do áp lực giải chấp rất lớn. Phù hợp đối với các trường hợp theo dõi tích lũy, tỉ trọng thấp với các mã đã giảm giá rất mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần