Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/10/2019: Áp lực bán gia tăng_VNINDEX mất trend tăng ngắn hạn_Khẳ năng sinh lợi giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up giảm, Money_in tăng. Dòng tiền ngắn hạn tăng. Khẳ năng sinh lợi, số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Số lượng mã có vùng mua lớn hơn bán. Tập trung nhiều ở các mã penny, một số mã vật liệu xây dựng như HT1, CVT…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX dưới áp lực của VN30 như SAB, CTD, nhóm ngân hàng… đã mất hỗ trợ trend tăng ngắn hạn tương ứng nối các đáy thấp nhất tháng 08,09,10/2019. Như vậy dự kiến sẽ có nhịp hồi phục kiểm tra lại với kháng cự của trend tăng ngắn đó là 988-990. VN30 vẫn còn duy trì hỗ trợ trend tăng tương ứng là vùng 910+-. Thị trường phân hóa rất mạnh, khẳ năng tăng giá ngắn hạn chủ yếu tập trung nhiều vào nhóm penny mà điển hình như FLC. Tuy nhiên FLC trong những phiên đến có thể chịu áp lực bán mạnh khi tiến vào vùng kháng cự mạnh 5,3-5,5. Thị trường phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quý III. Tỉ lệ mã tăng trưởng vẫn kém, dẫn đến việc mở rộng danh mục đầu tư mới khó, rất ít cơ hội đầu tư mới ở thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều cổ phiếu vẫn trong nền giá hỗ trợ trung hạn. Cần chọn lọc kỹ và chỉ ưu tiên các mã tăng trưởng toàn diện ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. 

   + Ngắn hạn VNINDEX đã chuyển sang trạng thái tích lũy sau khi mất hỗ trợ trend tăng ngắn hạn như trên. Dự kiến sẽ có phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất 988+- trong những phiên đến và tiếp tục tích lũy phân hóa. Do số lượng mã có vùng bán gia tăng. Vì vậy khi thị trường phục hồi, ưu tiên xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn đối với các mã suy yếu, có vùng bán. Vẫn có thể xem xét mở rộng sang một số mã mới xuất hiện, vào trend mới trong danh mục tăng trưởng, khi xảy ra rung lắc mạnh như trên.  Duy trì nắm giữ các mã vẫn tăng trưởng tốt. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần