Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 21/03/2019: VN30 gãy trend tăng trung hạn_Sẽ phục hồi kiểm tra_Dòng tiền tiếp tục giảm1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm,  Money_in  giảm. Dòng tiền tiếp tục giảm . Số lượng mã vào vùng Bán ngắn hạn tăng, vẫn lớn hơn vùng mua. Lực cung tăng mạnh. VN30 đang vào xu hướng giảm giá ngắn hạn và vẫn ở trong vùng bán. 

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX, VN30 ngay sau khi tín hiệu dòng tiền Money_in giảm dưới mức trung bình, đã điều chỉnh rất mạnh. VN30 đã mất xu hướng tăng kéo dài từ tháng 01/2019 đến nay. Áp lực bán mạnh trong một phiên đã kéo đi thành quả tăng điểm trong 02 tuần vừa qua. Hiện nay vùng hỗ trọ mạnh của VN30 là 890-900, VNINDEX là 965-970. Dự kiến VN30, nhóm cổ phiếu sinh lợi kém nhất sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng 900+- trong 1-3 phiên đến và sẽ hồi phục trở lại để kiểm tra lại trend tăng giá đã mất tương ứng vùng kháng cự hiện nay là 915+-

       +  Như đã phân tích và khuyến nghị cơ cấu, hạ tỉ trọng danh mục ngắn hạn, cũng như tái cơ cấu danh mục đầu tư đối với các mã yếu kém trong nhiều phiên gần đây. Hiện nay do dòng tiền vẫn suy yếu, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm, nhiều mã mới chịu áp lực điều chỉnh. Vì vậy tiếp tục ưu tiên cơ cấu danh mục đầu tư, tiếp tục hạ tỉ trọng, bảo toàn lợi nhuận ngắn hạn nếu có. Nhưng tỉ trọng danh mục đầu tư không nên bán, cơ cấu khi thị trường điều chỉnh mạnh về vùng hỗ trợ như trên, mà chờ hồi phục, VN30 kiểm tra lại trend tăng đã gãy. Nếu VN30 tiếp tục bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng khi hồi phục trở lại vùng 915+- thì sẽ có khuyến nghị cập nhật về đưa tỉ trọng đầu tư về tối thiểu. Các vị thế mua mới vẫn không có khuyến nghị mở thêm cho đến khi dòng tiền Money_in tạo đáy, phục hồi tăng trở lại. Hiện tại dự báo các cơ hội đầu tư tăng trưởng mạnh, mới trong quí II, Quí III là khá khó khăn. Do đó nhà đầu tư cần thận trọng, kiên nhẫn chờ chốt NAV cũng như các báo cáo quí I/2019 công bố để đánh giá kỹ hơn các tiềm năng tăng trưởng trong cuối năm. Danh mục đề xuất sẽ cơ cấu, loại giảm. Chi tiết tham khảo các Danh mục. VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần