Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/09/2020:VN30 quá mua ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh, Dòng tiền vẫn giảm

 

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm. Số lượng mã có dòng tiền tham gia giảm, dưới mức trung bình. VNINDEX tăng điểm nhở VN30 tích cực. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm giảm, có vùng vùng bán tăng vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường vẫn duy trì các cơ hội mua ngắn hạn nổi bật như SSI, BVS, MWG, VNM, HT1, NTL, KBC, STK, SRC….vẫn có thể tiếp tục xem xét chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ…

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

  + VNINDEX tiếp tục duy trì tăng điểm với ảnh hưởng chính của VN30. VNINDEX, VN30 đang vượt đỉnh giá cao nhất tháng 06/2020, thời điểm trước khi đợt dịch Covid_19 thứ 02 xuất hiện tương ứng 905,65 và 845,63. VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng kháng cự tiếp theo 855-860. Đây là vùng kháng cự quan trọng để được xếp hạng tăng trưởng 1(*) trở lại. VNINDEX, VN30 cần duy trì lớn hơn vùng 905+-, 852+- trong 03 phiên liên tiếp mới có thể xác nhận. Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng với hỗ trợ tăng trưởng nâng lên 895-902, 835-843.

  + Ngắn hạn dự kiến VN30 nhân tố chính tăng điểm sẽ tiếp tục thu hút lực cầu dòng tiền ngắn hạn hướng đến vùng 855-860 và sẽ xảy ra rung lắc rất mạnh ở đây. VN30 cũng đi vào quá mua ngắn hạn do đó sẽ chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, rung lắc kiểm tra lại vùng giá 845+- tương ứng đỉnh tháng 06/2020 đã vượt. Ngắn hạn thị trường phân hóa rất mạnh, dòng tiền và trend_up trên thị trường vẫn giảm do nhiều mã, nhóm mã đã tăng mạnh trước đó, đạt taget hoặc các kháng cự mạnh trung dài hạn. Cần phải điều chỉnh tích lũy, chờ những dữ liệu cơ bản, định giá…, chịu áp lựu bán, cơ cấu tỉ trọng, danh mục ngắn hạn. VNINDEX, VN30 tăng điểm tốt nhưng khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Các trường hợp mua vào nếu không đánh giá cẩn trọng sẽ bị kẹp lại hoặc thua lỗ ngắn hạn. Do đó nhà đầu tư cần phải bám sát danh mục trong giai đoạn chốt NAV quí III để cơ cấu danh mục. Hạ tỉ trọng các mã đạt kỳ vọng, hoặc yếu kém có vùng bán, có thể linh hoạt cơ cấu một phần danh mục sang các mã tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong quí IV/2020. Vẫn có thể xem xét các mã tăng trưởng có vùng mua, có trend tăng mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 

Nhân Định Hàng Tuần