Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/05/2020: Biến động bất ngờ phiên đáo hạn Phái Sinh_Dòng tiền giảm mạnh

.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up giảm, Money_in giảm mạnh. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, tốc độ giảm nhanh hơn. Số lượng mã có dòng tiền money_in giảm mạnh, có thể dưới mức trung bình trong 1-3 phiên đến nếu lực cầu không cải thiện mạnh trở lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung ở một số mã bất động sản như DXG, LDG, CEO…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VN30 tăng điểm khá mạnh trong phiên ATC cũng là phiên đáo hạn hợp đồng Phái Sinh. Như vậy sau gần 02 tháng, tính từ đáy thấp nhất ngày 31/03/2020. VNINDEX, VN30 đã quay lại kiểm tra vùng giá VN30, VNINDEX bắt đầu đi vào vùng đáy tháng 02/2020, thời điểm trước khi giảm điểm mạnh đột ngột vì đại dịch Covi19. Tương ứng với vùng giá 820-830 của VN30 và 870-880. Khá nhiều mã bule chip cũng tương tự như VCB quay lại vùng giá 81-83. Hiện nay VNINDEX, Vn30 đang vượt khỏi vùng định giá của thị trường chung với tín hiệu cảnh báo, tốc độ phục hồi đang vượt quá tốc độ tăng trưởng của định giá. Thị trường đã bắt đầu phân hóa mạnh, điểm số tăng do khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm tích cực, trong khí đó nhiều cổ phiếu chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn khá mạnh.  Xu hướng định giá, xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn đang tích lũy, và kể cả trường hợp xác nhận quay trở lại tăng trưởng khi tình hình kinh doanh của các công ty xác nhận quay trở lại tăng trưởng thì vẫn sẽ có nhịp hồi phục kiểm tra lại vùng hỗ trợ định giá, dự kiến trong tháng 06/2020.  Đây sẽ là thời điểm để xem xét chọn lọc mở thêm các vị thế đầu tư tăng trưởng mới khi thị trường xác nhận tăng trưởng và kiểm tra lại vùng giá trị định giá tương ứng. 

   + Ngắn hạn, lực cung tiếp tục gia tăng. Thị trường tiếp tục phân hóa với dòng tiền giảm sút, do nhiều mã chưa thu hút dòng tiền mới tham gia, cần tích lũy điều chỉnh. Tỉ lệ mã có trend_up tiếp tục giảm thể hiện bản chất nội tại ngắn hạn của thị trường suy yếu. Ngắn hạn VNINDEX vẫn đang ở vùng quá mua và sẽ tiếp tục chịu áp lực bán, chốt lãi ngắn hạn trong 02-05 phiên đến. VNINDEX dự kiến chắc chắn sẽ có điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ định giá 820-830. Do đó, các vị thế mua mới hiện tại tiếp tục không có khuyến nghị khi tín hiệu dòng tiền, trend_up suy giảm. Tiếp tục rà soát tái cơ cấu danh mục ngắn hạn, hạ tỉ trọng các mã yếu kém nếu có. Duy trì nắm giữ các mã cơ bản tăng trưởng tốt theo xu hướng. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến khi điều chỉnh. Lưu ý sẽ có rất, rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt và tăng trưởng tốt hơn thị trường chung. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần