Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/04/2022: VNINDEX tê liệt trong vùng bi quan, giải chấp_Dòng tiền giảm, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

           * MATRIX_FILTER VIP

          * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

 

    Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm gia tăng, đang ở mức 21% số mã trên toàn thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhiều mã tiếp tục suy giảm, kết thúc trend tăng ngắn hạn, chịu áp lực bán mạnh. Áp lực bán mạnh, áp lực giải chấp vẫn gia tăng, mở rộng Hiệu ứng bán mạnh, domino giải chấp … liên tiếp ở nhiều mã. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX vào vùng bi quan với lo sợ xu hướng tăng trưởng trung dài hạn hết thúc. VNINDEX tê liệt trong vùng quá bán ngắn hạn với áp lực bán luân phiên, liên tiếp gia tăng.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn chưa tiếp tục đang gia tăng bắt đáy. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng mua. Nhiều mã tiếp tục chịu áp lực bán cắt lỗ, bán tháo mạnh về các vùng giá hỗ trợ trung bình dài hạn, vùng giá trung bình nhiều năm. Với mức giảm điểm, bán tháo, giải chấp gần tồi tệ tương đương thời điểm dịch bệnh covid 2020. Tâm lý thị trường tê liệt trong vùng bi quan ngắn hạn.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục giảm điểm mạnh với áp lực bán, giải chấp mở rộng, gia tăng mạnh. Kết phiên VNINDEX ở mức 1384,72 điểm, giảm -1,55% khối lượng giao dịch giảm -2,03%, đạt 85% mức trung bình. VN30 ở mức 1435,50 điểm, giảm -0,35% khối lượng giao dịch giảm -4,09%. Thể hiện áp lực bán mạnh, bán giải chấp, bán thoát khỏi vị thế ngắn hạn gia tăng, nhưng khối lượng vẫn chưa đột biến khi dòng tiền băt đáy chưa thực sự gia tăng mạnh. VNINDEX, VN30 mất vùng hỗ trợ 1400+- đáy cũ tháng 12/2021 và đang kiểm chứng lại vùng giá cao nhất tháng 08/2021 tương ứng 1357-1380. VN30 vùng hỗ trợ 1420+-. Xu hướng ngắn hạn VN30 suy giảm và có thể xảy ra tình trạng, rủi ro bán giải chấp đối với VN30 trong ngắn hạn tương tự các mã trong VNINDEX. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 322+- tỉ USD_91%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 163+- tỉ USD_50,5%+- vốn hóa toàn thị trường.

   + Ngắn hạn dưới áp lực giải chấp, bán thoát khỏi vị thế ngắn hạn, VNINDEX liên tiếp mất các vùng hỗ trợ và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1360-1380. Rất khó lạc quan về nhịp hồi phục trong thời điểm thị trường liên tiếp chịu hiệu ứng giải chấp bán tháo, giá tăng lần lượt ở các mã yếu kém và các mã mới bắt đầu chịu áp lực bán mạnh. Rất nhiều mã yếu kém liên tiếp chịu hiệu ứng giải chấp, domino call margin tương tự như HCM với mức giảm giá tính từ đỉnh tương ứng 40-50% mới kỳ vọng bình ổn trở lại. Nhiều mã còn giảm điểm mạnh hơn so với thời điểm dịch bệnh đầu năm 2020. Hiện tại chỉ kỳ vọng áp lực bán giải chấp tiếp tục gia tăng và kết thúc trong vài phiên đến. VNINDEX có thể giảm mạnh về 1360-1380 nhưng sẽ hồi phục lấy lại vùng đáy cũ tháng 01/2021 tương ứng 1425+- trong phiên 22-26/04/2022. VNN30 sẽ hồi phục lại ở hỗ trợ 1420+-. Đồng thời thị trường có tín hiệu lượng đi trước giá trong vài phiên đến, với số lượng mã có dòng tiền gia tăng bắt đáy lớn hơn số mã vẫn duy trì trend_up ngắn hạn. Ngắn hạn việc gia tăng bắt đáy vẫn khá mạo hiểm do áp lực giải chấp rất lớn. Phù hợp đối với các trường hợp theo dõi tích lũy, tỉ trọng thấp với các mã đã giảm giá rất mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

 

Nhân Định Hàng Tuần