Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/01/2020: VN30 vượt kháng cự quan trọng 905+-_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm nhẹ, Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn phục hồi tăng trở lại. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn giảm dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng tốt, duy trì lớn hơn bán. Một số mã đột biến khá tích cực như VNM, SRC, MPC, NLG… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VN30 dưới ảnh hưởng khá tích cực của nhiều mã như VNM, VHM, các mã ngân hàng đang vượt kháng cự 905+-, và dự kiến sẽ back_test trở lại trong tháng 02/2020 sau khi xu hướng Short_value xác nhận tăng trưởng. Ngắn hạn đã tạo tâm lý tích cực và thu hút dòng tiền gia tăng trở lại ở nhiều mã với thanh khoản gia tăng với kỳ vọng VN30 sẽ được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng trở lại, cũng như loại bỏ khả năng có thể suy thoái. Số lượng mã phục hồi tăng trưởng cải thiện. Thị trường vẫn phân hóa mạnh,vẫn xuất hiện tình trạng nhiều mã cơ bản tốt, ngắn hạn cố gắng phục hồi để quay trở lại xu hướng tăng, nhưng không thành công và bị điều chỉnh mạnh như FPT…, hay vẫn có nhiều mã tạo tín hiệu tăng trưởng ngắn hạn lỗi và khá nhiều mã chịu áp lực chốt lời ngắn hạn ở vùng VNINDEX 990+-, VN30 905+-. 

  + Ngắn hạn dòng tiền gia tăng trở lại và xoay tua qua nhiều nhóm mã khác, điển hình như các mã trong nhóm ngân hàng TCB, VPB, STB, HDB…hay nhiều mã đột biến khối lượng n_vol khác. Do đó, vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra điều chỉnh rung lắc. Ưu tiên các mã có vùng mua, đột biến khối lượng, tăng trưởng. VN30 ngắn hạn có vùng kháng cự 908-911. Dự kiến sẽ có rung lắc, chốt lãi mạnh các mã đã tăng tốt, và dự kiến VN30 sẽ rung lắc kiểm tra lại vùng kháng cự 900-905 đã vượt qua trong tháng 02/2020. Và đây là thời điểm tiếp tục xem xét chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng.  Các mã đạt các điều kiện tăng trưởng mới sẽ được đánh giá và cập nhật danh mục đầu tư.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần