Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/11/2019: VNINDEX phục hồi kiểm tra kháng cự 1010+-_Dòng tiền suy giảm_Nổi bật nhóm KCN

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường tiếp tục giảm, có thể dưới mức trung bình trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm, cân bằng vùng mua. Các mã có vùng mua ngắn hạn nổi bật ở nhóm mã khu công nghiệp như SZL. SZC, PHR… hay FLC vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + Với dòng tiền suy yếu, VNINDEX tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, chốt lãi ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng. Lý đo đã phân tích là các mã này hầu hết đều gặp kháng cự rất mạnh, taget chốt lãi ngắn trung hạn. Nhóm mã ngân hàng hạng 2,3 như MBB, ACB, CTG… đều đã xác nhận tốc độ tăng trưởng không vượt trội nhiều so với thị trường chung, vì vậy có thể xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư của nhóm này. Tập trung vào các nhóm mã khác có hiệu quả tốt hơn. VN30 hiện có vùng hỗ trợ trung hạn mạnh vùng 910-915, đây là vùng hỗ trợ tương ứng nối các đáy thấp tháng 06, 08 và 09/2019 và dự kiến sẽ hồi phục trở lại. Tuy nhiên do tốc độ tăng trưởng của VN30 là khá thấp. Vì vậy nhịp phục hồi trở lại phù hợp chốt NAV năm 2019, cơ cấu các mã yếu kém, để xem xét gia tăng các nhóm mã khác có hiệu quả đầu tư tốt hơn. 

     +  Ngắn hạn, nhóm cổ phiếu khu công nghiệp duy trì tích cực trở lại như trên. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trong thị trường chung. Vì vậy tiếp tục cơ cấu danh mục các mã yếu kém nếu có. Có thể xem xét chọn lọc, gia tăng tỉ trọng đầu tư với nhóm mã Khu Công Nghiệp, ưu tiên nhóm mã tăng trưởng, có vùng mua và có tỉ lệ cổ tức/thị giá cao. Duy trì nắm giử tỉ lệ đầ tư tăng trưởng nếu có. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

VNI

 


Nhân Định Hàng Tuần