Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/06/2019: VNINDEX, VN30 phục hồi_Dòng tiền ngắn hạn gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn duy trì tăng, dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh trở lại. Tiếp tục đột biến tích cực ở nhiều mã cơ bản như ACV, BWE, PPC, DPR… hay các mã trải qua quá trình điều chỉnh, giảm mạnh, tích lũy như HPG, PAN, QNS, LSS… có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX phục hồi trở lại, VN30 phục hồi tốt hơn do vào vùng quá bán ngắn hạn, thanh khoản gia tăng tốt. Xu hướng ngắn hạn của VN30, VNINDEX đã chuyển sang phục hồi tích lũy. Dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại ở nhiều nhóm mã như trên, nhưng thống kê cung cầu hàng ngày vẫn cho tín hiệu Lực cầu tổng thể giảm, trung bình lệnh bán lớn hơn trung bình lệnh mua nhỏ. Do đó với tổng thể toàn thị trường, với chỉ số VN30, VNINDEX vẫn có thể tiếp tục chờ  VN30 vượt được Kênh giảm giá ngắn hạn nối đỉnh ngày 22/05/2019 và đỉnh ngày 10/06/2019 tương đương vùng kháng cự 860+-, cũng là vùng hỗ trợ tăng trưởng chu kỳ trung dài hạn 02 Quý đã mất như từng phân tích trước đây, sau đó kiểm tra lại. Chờ thời điểm chốt NAV Quí II/2019 và tổng Quí I+II/2019 trong cuối tháng 06/2019 để xác nhận kỳ vọng tăng trưởng mới trước khi có quyết định xem xét mở thêm vị thế đầu tư mới. 

        + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ phục hồi kiểm tra lại kháng cự 954+- và 860+- của VN30. Sau đó vẫn tiếp tục tích lũy, phân hóa chờ chốt NAV quí II/2019 cũng như các báo cáo kết quả kinh doanh quí II. Khả năng tăng điểm phục hồi của VNINDEX sẽ kém hơn VN30 do nhiều nhóm mã trong VNINDEX sau quá trình tăng nóng, mạnh dư địa tăng trưởng ngắn hạn kém, cần tích lũy như nhóm KCN, Dệt may, Cao su…Và nhóm ngân hàng vẫn kéo dài tích lũy chưa rõ xu hướng. Thị trường phục hồi với tín hiệu Trend_up ngắn hạn tăng, dòng tiền tăng tập trung nhiều vào nhóm mã đầu cơ phục hồi với taget thấp, số ít mã cơ bản. Do đó có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn các mã có vùng mua, ưu tiên các mã tăng trưởng, có xu hướng tăng mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần