Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/05/2019: VNINDEX tiếp tục được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng_Khẳ năng sinh lợi duy trì tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

   + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn duy trì tăng, khẳ năng sinh lợi tăng. Dòng tiền tăng, tốc độ tăng chậm lại. Số lượng mã có vùng Mua duy trì tăng lớn hơn vùng Bán. Trong đó nhóm mã trong VN30 như SSI, MWG, REE,.. nhóm mã Cảng biển có thể tiếp tục gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu tư ngắn và trung hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX tăng 1.1% và vượt được kênh giảm giá nối đỉnh 1014,51 ngày 19/03/2019 và 1000,02 ngày 09/04/2019, đồng thời tiếp tục được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng. VN30 do quá trình điều chỉnh mạnh hơn bắt đầu kiểm tra lại mức xếp hạng tăng trưởng 2(*) vùng 910+-. Cũng là vùng kháng cự trend line trung hạn nối rất nhiều vùng đỉnh (sẽ cập nhật ở hình), tương ứng với VNINDEX vùng tâm lý 1000+-. VN30 vượt được vùng 910+ thì xu hướng định giá sẽ bắt đầu xác nhận kết thúc suy giảm, trở thành tích lũy. Lúc đó sẽ tiếp tục thu hút được dòng tiền đầu tư tăng trưởng.VN30

    +  VNINDEX đã vượt được vùng kháng cư quan trong 985 sớm hơn dự kiến cuối tháng 05, đầu 06/2019 như những phân tích gần đây. Mặc dù vẫn cần thời gian đến cuối tháng 05/2019 để xác nhận chính thức có xu hướng Tăng trưởng, nhưng các cơ hội, danh mục mã tăng trưởng đã mở rộng, cũng như taget của VNINDEX đã được mở rộng dần lên theo xu hướng với mục tiêu VNINDEX là 1000-1010 tương ứng Trend_line nối vùng đỉnh tháng 05/2018 và vùng đỉnh tháng 03/2019. Do số lượng mã vào trend tiếp tục gia tăng, khẳ năng sinh lợi tiếp tục tăng.  Vì vậy, khuyến nghị duy trì nắm giữ các mã tăng trưởng nếu có. Tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng các mã tăng trưởng có vùng mua, cũng như các mã đề xuất, cập nhật bổ sung gia tăng vị thế mua.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần