Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 20/03/2019: VNINDEX điều chỉnh tích lũy_Dòng tiền tiếp tục giảm1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng,  Money_in  giảm. Dòng tiền tiếp tục giảm và dưới mức trung bình. Số lượng mã vào vùng Bán ngắn hạn vẫn lớn hơn vùng mua. Thị trường không có nhiều điểm nổi bật, ngoài nhóm mã điện phục hồi tăng mạnh khi thông tin giá điện chính thức tăng. 

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX tiếp tục điểu chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 990+- và phục hồi tương đối tốt trở lại mốc tâm lý 1000. Khối lượng giao dịch giảm -9,52% so với phiên trước, khối lượng giao dịch VN30 tăng 5,19%. Dòng tiền ngắn hạn giảm, lực cung gia tăng đối với VNINDEX. VN30 như đã phân tích, vẫn đang hình thành kênh giảm giá ngắn hạn với hỗ trợ ngắn hạn là kênh trend_line nối  02 đáy 821,8 ngày 04/01/2019 và 859 ngày 01/02/2019. Thị trường vẫn đang trong vùng bán ngắn hạn và chờ chốt NAV quí I/2019 trong cuối tháng 03. 

       +  Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ phục hồi kiểm tra lại vùng 1005+- và 927+- trong những phiên đến và tiếp tục tích lũy. Do thị trường chung, VNINDEX, VN30 vẫn trong vùng bán tính từ nhịp phục hồi trung hạn tháng 01/2019 đến nay. Vì vậy, tiếp tục ưu tiên cơ cấu danh mục ngắn hạn margin nếu có, cơ cấu danh mục đầu tư, loại giảm các mã yếu kém. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng các mã mạnh tăng trưởng và chờ các cơ hội đầu tư mới cho quí II, III/2019 sau khi có dữ liệu định lượng chắc chắn cuối quí I/2018 cũng như các báo cáo tài chính quí I dần công bố. Các vị thế mua mới hiện không có khuyến nghị gia tăng thêm cho đến khi dòng tiền gia tăng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục. VNI

Nhân Định Hàng Tuần