Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/09/2022: VNINDEX áp lực bán mạnh, quá bán 01-02 phiên đến. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

   + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Nhiều mã, VN30 đang quay lại vùng đáy cũ tháng 06,07/2022. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua ngắn hạn. Áp lực bán ngắn hạn gi tăng mạnh hơn. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. VNINDEX, VN30 xu hướng ngắn hạn suy yếu, dưới những vùng hỗ trợ quan trọng với vị thế trung bình giá T2 thua lỗ. VN30 kiểm tra lại vùng đáy 1200-1220 tháng 06,07/2022. VNINDEX, VN30 có thể vào vùng quá bán ngắn hạn trong 01-02 phiên đến.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn sau thời gian dài liên tục tạo đỉnh và suy giảm hơn 01 tháng, bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy, có thể gia tăng bắt đáy. Thị trường vẫn chưa xác nhận tín hiệu lượng đi trước giá. Tâm lý ngắn hạn nên bi quan hơn, đi vào vùng lo sợ. Áp lực cung ngắn hạn gia tăng, lực cầu ngắn hạn VNINDEX vẫn gia tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX phiên đầu tuần giảm mạnh -2,32% ở mức 1205,43 điểm. Áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh so với phiên trước với khối lượng tăng 7,97% trên mức trung bình. VN30 ở mức 1229,88 điểm giảm -1,83%, khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tiếp tục suy yếu với áp lực điều chỉnh về vùng đáy cũ tháng 06,07/2022 của VN30 và các tương tự. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX là vùng 1190-1200, VN30 1220+-, kháng cự 1230+-, 1250+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 278+- tỉ USD_79%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 145+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn đang suy giảm và thị trường sẽ chốt NAV Quí III/2022 trong 02 tuần đến.  

   + Ngắn hạn thị trường tiếp tục chịu áp lực đột biến, với áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn vẫn đang gia tăng ở nhiều mã. Áp lực bán kiểm tra lại vùng đáy cũ tháng 06,07/2022, VN30 vùng 1200-1220. VNINDEX 1180-1200. Trong đó ở thời điểm tháng 06,07/2022 khi VNINDEX chịu áp lực bán mạnh 1200 về 1142 trong 02 ngày 05,06/07/2022 thì áp lực bán này chủ yếu do tâm lý hoảng loạn và lực call margin, forcell của thị trường. Hiện tại, nếu VNINDEX chịu áp lực bán trong phiên mất vùng hỗ trợ tâm lý 1200+- trong 01-02 phiên đến thì sẽ vào vùng quá bán ngắn hạn. Do đó kỳ vọng sẽ phục hồi trở lại với tín hiệu phân kỳ, và kỳ vọng VNINDEX sẽ phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng gần nhất 1228+- tương ứng vùng giá thấp nhất ngày 09,14/09/2022. Ngắn hạn xu hướng VNINDEX vẫn suy yếu, chỉ cải thiện khi vượt vùng 1228-1230. Vì vậy ngắn hạn duy trì tỉ trọng hợp lý. Các vị thế gia tăng thêm sẽ được xem xét khi dòng tiền và xu hướng trend_up ngắn hạn gia tăng trở lại, cũng như xu hướng ngắn hạn của VNIDEX quay lại tăng truởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần