Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/05/2020: Thị trường phân hóa_Thanh khoản, dòng tiền, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, tốc độ giảm nhanh hơn và có thể dưới vùng 80% trong một vài phiên đến. Số lượng mã có dòng tiền money_in giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Tập trung nhiều ở nhóm mã phân bón, hóa chất và các mã có tính chất đầu cơ như HAG, ROS, HAI… VNINDEX, VN30 vẫn tiếp tục đi vào vùng quá mua ngắn hạn

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


 + Dưới ảnh hưởng tích cực của VN30, VNIDEX tiếp tục tăng điểm khá tốt hướng đến vùng 850-860, VN30 810+- tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 02/2020 của VN30, cũng như đang quay trở lại vùng giá ứng với phiên giảm mạnh lịch sử ngày 09/03/2020 (giảm -6,3%). Như vậy sau hơn 34 phiên giao dịch, tính từ đáy thấp nhất ngày 31/03/2020. VNINDEX, VN30 đã quay lại kiểm tra vùng giá khi bắt đầu suy giảm mạnh kỹ lục vì đại dịch Covid. Hiện nay VNINDEX, Vn30 đang vượt khỏi vùng định giá của thị trường chung với tín hiệu cảnh báo, tốc độ phục hồi đang vượt quá tốc độ tăng trưởng của định giá. Thị trường đã bắt đầu phân hóa mạnh, điểm số tăng do khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm tích cực, trong đó nổi bật là cổ phiếu HPG đang lấy lại xu hướng tăng trưởng toàn diện. VN30 tương tự VNINDEX cũng đã lấy lại được vùng kháng cự mạnh 780-790 qua đó tạm thời thoát khỏi xu hướng suy thoái trong 02 quý liên tiếp. Điều này dự kiến VN30, VNINDEX sẽ có back test về vùng hỗ trợ 780-790 và 820-830 để kiểm tra và xác nhận trở lại trong tháng 06/2020. Đây sẽ là thời điểm để xem xét chọn lọc mở thêm các vị thế đầu tư tăng trưởng mới khi thị trường xác nhận tăng trưởng và kiểm tra lại vùng giá trị định giá tương ứng. 

   + Ngắn hạn, lực cung tiếp tục gia tăng. Thị trường tiếp tục phân hóa với dòng tiền giảm sút, thanh khoản giảm do nhiều mã chưa thu hút dòng tiền mới tham gia, cần tích lũy điều chỉnh. Tỉ lệ mã có trend_up tiếp tục giảm và có thể dưới vùng over 80% (80% mã có trend_up trên toàn thị trường) trong một vài phiên đến. Điều này thể hiện bản chất nội tại ngắn hạn của thị trường suy yếu. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX vẫn đang ở vùng quá mua  và sẽ tiếp tục chịu áp lực bán, chốt lãi ngắn hạn trong 02-05 phiên đến. VNINDEX dự kiến chắc chắn sẽ có điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ định giá 820-830. Do đó, các vị thế mua mới hiện tại tiếp tục không có khuyến nghị khi tín hiệu dòng tiền, trend_up suy giảm. Tiếp tục rà soát tái cơ cấu danh mục ngắn hạn, hạ tỉ trọng các mã yếu kém nếu có. Duy trì nắm giữ các mã cơ bản tăng trưởng tốt theo xu hướng. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến khi điều chỉnh. Lưu ý sẽ có rất, rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt và tăng trưởng tốt hơn thị trường chung. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần