Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/02/2020: VNINDEX, VN30 phân hóa, tiếp tục phục hồi _Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   +  Trend_up tăng mạnh, Money_in giảm nhẹ. Thống kê cho thấy số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh và lớn hơn trung bình. Nhiều cơ hội sinh lợi gia tăng tốt. Tuy nhiên cũng cho thấy, khẳ năng sinh lợi bắt đầu dịch chuyển sang nhiều mã có nền tảng cơ bản kém. Dòng tiền giảm nhẹ trên mức trung bình. Cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang xoay tua sang các mã khác khi nhiều mã sau khi phục hồi, tăng mạnh cần tích lũy điều chỉnh mới có thể thu hút dòng tiền mới. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, vùng mua ngắn hạn tăng duy trì lớn hơn vùng bán, tập trung ở nhiều mã bảo hiểm, xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, chứng khoán….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 đã tăng điểm tốt nhờ sự phục hồi mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MSN, SAB… đã suy giảm mạnh trước đó. VN30 đóng cửa đã lấy lại được vùng kháng cự 868-870 với ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu VIC đã làm cho tâm lý ngắn hạn thị trường hết tiêu cực, dần lạc quan trở lại. Trong khi đó nổ lực quay trở lại tăng trưởng của các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu như VCB, BID.. vẫn chưa thành công và dự kiến sẽ chịu áp lực bán cơ cấu ngắn hạn trong những phiên đến. Điều này là một phần lý do dòng tiền money_in ngắn hạn bắt đầu suy giảm ở các mã tăng trưởng, hay phục hồi mạnh, mà dịch chuyển ngắn hạn sang các nhóm mã khác có nền tảng cơ bản kém hơn. Do đó cần phải cẩn trọng hơn đối việc chọn lọc mở rộng vị thế ngắn hạn trong những phiên đến mặc dù số lượng mã có vùng mua và trend_up vẫn gia tăng trên mức trung bình. Và mặc dù VN30 đã dần tích cực trở lại, tuy nhiên những ý tưởng đầu tư tốt, với các vùng giá hấp dẫn tại thời điểm hiện tại lại dần kém đi, việc mở mới hoặc gia tăng tỉ trọng lại cần phải chọn lọc lỹ hơn,  đánh giá kỹ hơn tiềm năng tăng trưởng của định giá trong tương lai.

    + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi, VN30 sau khi lấy lại các kháng cự mạnh, đảm bảo không tiếp tục suy thoái sẽ quay trở lại tích lũy, VN30 sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 870+-. Quá trình giảm giá mạnh vừa qua mang lại nhiều cơ hội mua sell-off dưới giá trị định giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, hầu hết các mã mạnh cơ bản tốt đều đã vượt trở lại vùng định giá, và lúc này cần phải đánh giá triển vọng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng mới dựa trên những kỳ vọng tăng trưởng của quý I, quý II/2020 cũng như chờ điều chỉnh tích lũy tạo nền giá mới trở lại. Lúc đó mới xem xét khẳ năng gia tăng tỉ trọng đầu tư mới. Ngắn hạn dòng tiền suy giảm nhẹ, xoay tua sang các nhóm mã chất lượng kém hơn. Vì vậy, mặc dù số lượng mã có vùng mua vẫn gia tăng, nhưng hạn chế, không khuyến nghị mua đuổi giá mà theo dõi các vị thế chốt lãi, bán ngắn hạn sẽ có trong những phiên đến. Khá nhiều mã có tiềm năng tăng trưởng tốt vẫn sẽ được cập nhật và chỉ gia tăng tỉ trọng khi rung lắc, kiểm tra lại giá trị ngắn hạn Short_value. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần