Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/01/2020: VNINDEX duy trì tích lũy_Đảo trend định giá, mở ra cơ hội quay trở lại tăng trưởng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm nhẹ.  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ.  Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm duy trì lớn hơn bán. Tuy nhiên số lượng mã có trend_up ngắn hạn vẫn chưa cải thiện trở lại. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn duy trì cải thiện và cần sự cải thiện mạnh mẽ về dòng tiền trung hạn trong những tuần giao dịch đến. Một số mã tích cực như ACB, MWG, NTP, CVT…. có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX tiếp tục duy trì tích lũy, với xu hướng chính đang có tín hiệu đảo trend để có thể quay trở lại tăng trưởng, với điều kiện xu hướng ngắn hạn Short_value phải xác nhận quay trở lại tăng trưởng. VNINDEX cũng đã được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng trở lại, qua đó mở thêm nhiều cơ hội có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ở các nhóm mã khá cơ bản như trên. Về chỉ số, dự kiến VNINDEX sẽ tạo kênh giá mới với vùng kháng cự trên là 990+- và hỗ trợ dưới 970+-, VN30 xu hướng vẫn suy yếu hơn VNINDEX với kháng cự kênh trên là 905+- và 885+-. Các giao dịch lướt sóng, mua bán sẽ được khuyến nghị áp dụng trong biên độ trên, với đặc điểm dòng tiền trung hạn sẽ xoay tua gia tăng đẩy các mã đã tích lũy quay trở lại xu hướng tăng trưởng Short_value.

    + Ngắn hạn, dòng tiền vẫn suy yếu nhẹ, số lượng mã có trend_up ngắn hạn vẫn giảm và chỉ số được cải thiện nhờ dòng tiền tiếp tục xoay tua ở các nhóm mã vốn hóa lớn. Điểm tích cực là các mã ngân hàng nhóm 2,3 như ACB cũng tăng trưởng trở lại sau thời gian dài tích lũy, hay các mã như NTP, CVT bắt đầu dần thoát khỏi kênh tích lũy trung dài hạn kéo dài khi có những cải thiện về cơ bản. Số lượng mã có xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value tăng trưởng gia tăng.  Do đó, các hoạt động mua bán vẫn có thể gia tăng. Có thể tiếp tục xem xét gia tăng mở rộng vị thế, tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trở lại khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Các mã đạt các điều kiện tăng trưởng mới sẽ được đánh giá và cập nhật danh mục đầu tư.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần