Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 19/09/2019: Vượt kháng cự 915_VN30 quá mua ngắn hạn tiến mục tiêu taget ngắn 937+-_Dòng tiền duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng. Khẳ năng sinh lợi giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Các mã có vùng mua mở rộng qua các mã nhóm 2, 3 của thị trường. Điển hình như nhóm ngân hàng là ACB, STB… Trong khi đó nhóm cổ phiếu nhóm 1 đã tăng trưởng mạnh như VCB, BID áp lực cung ngắn hạn gia tăng dần. Mốt số cổ phiếu tăng mạnh như VCS tiếp tục vượt vùng kháng cự, taget dự kiến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

     + Dưới ảnh hưởng tích cực của VN30 khi VN30 vượt kháng cự 915+- tương ứng kênh tăng giá nối 02 đỉnh tháng 07 và 08/2019. VN30 đang đi vào vùng quá mua ngắn hạn và tính từ tháng 02/2019 đến nay VN30 mới xảy ra trường hợp tăng giá mạnh như vậy. Đây là trường hợp khá tích cực khi VN30 đã cố gắng lấy lại được trend tăng trung dài hạn tính từ tháng 01/2016 với hỗ trợ trend tăng hiện nay là 900-905. Ngắn hạn vẫn dự kiến VN30 sẽ bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, rung lắc mạnh trong tuần sau, với mức Over định giá tăng trưởng dự kiến 3,5%+-, tương ứng vùng 930-937. Sau đó chốt NAV Q3/2019. Sau khi chốt NAV, thị trường dự kiến sẽ tiến hành định giá lại, đón chờ báo cáo Quý 3/2019 và xem xét lại tốc độ tăng trưởng tiếp theo. Các dự báo, cập nhật mới, cũng như danh mục cổ phiếu đầu tư mới nếu có sẽ được đánh giá sau. VNINDEX. VN30 dự kiến sẽ được nâng định giá lên vùng 900-905. Sau đó sẽ có rung lắc kiểm tra lại vùng này trong quí IV/2019. 

      + Ngắn hạn do dòng tiền cải thiện và mở rộng qua nhiều mã, nhóm mã. Dòng tiền sẽ luân chuyển, xoay tua trong thị trường để đẩy các mã suy yếu, nhóm cổ phiếu hạng 2,3 cố gắng lấy lại xu hướng tăng trưởng như VNINDEX, VN30. Các mã đã tăng trưởng mạnh trước đó chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn, tích lũy chờ nâng định giá, báo cáo quý 3/2019. Số lượng mã có vùng mua tăng, vì vậy vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua. Ưu tiên các mã tăng truỏng, có vùng mua và vào trend tăng mới khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ Short_value tương ứng. Các vị thế mua ngắn hạn sẽ được xem xét nếu dòng tiền và lực cầu trên thị trường suy giảm. Dự kiến thị trường, VN30 sẽ xảy ra rung lắc mạnh kiểm tra lại xu hướng định giá tăng trưởng trong quí IV/2019, và đây là thời điểm xem xét mở các vị thế đầu tư tăng trưởng mạnh, mới cho chu kỳ đầu tư tiếp theo, cũng như cơ cấu Danh mục đầu tư. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần