Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 19/07/2019: Thị trươngd sẽ phục hồi, phân hóa_Dòng tiền vẫn gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm nhẹ phiên thứ 03 liên tiếp. Thể hiện số lượng mã có trend_up đang suy giảm, nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Dòng tiền ngắn hạn gia tăng và chuyển sang các nhóm mã đã điều chỉnh giảm, tích lũy kéo dài có tính chất đầu cơ như HBC, TNA, HAG, ASM, IDI, ITA, GEX…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX, VN30 điều chỉnh khá mạnh ở phiên giao dịch chốt Phái Sinh kỳ hạn VN30F1907. Áp lực bán mạnh đến từ VN30. VN30 đã có tín hiệu đảo trend, kết thúc suy giảm, để chuyển qua giai đoạn tích lũy tạo nền phục hồi tăng trưởng ngắn hạn. VN30 điều chỉnh mạnh hơn dự kiến khi mất hỗ trợ giá trị ngắn hạn Short-value. Như vậy, trong những phiên đến VN30 sẽ phục hồi trở lại khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ tiếp theo là 868-870 với kỳ vọng lấy lại vùng hỗ trợ 874+- trong phiên giao dịch cuối tuần. VN30 đang ơ trong giai đoạn thật sự nhạy cảm, với điều kiện xu hướng giá trị Short_value phải xác nhận tăng trưởng trở lại trong 01-02 tuần giao dịch tiếp theo, với kỳ vọng dòng ngân hàng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng trở lại. Do đó, cần chờ tín hiệu xác nhận cụ thể trước khi có các khuyến nghị mới. 

        + Ngắn hạn, dự kiến thị trường tiếp tục phân hóa, dòng tiền tiếp tục gia tăng vào các nhóm có tính chất đầu cơ, phục hồi khi giảm mạnh kéo dài. Tiếp tục duy trì nắm giữ các mã tăng trưởng và chờ VN30 xác nhận có thể quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn trong môt, hai tuần giao dịch tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần