Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 19/06/2019: VN30 vào vùng quá bán ngắn hạn_Dòng tiền chưa cải thiện


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm.  Số lượng mã có Trend_up duy trì tăng, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn gia tăng. Dòng tiền ngắn hạn vẫn suy giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán nổi bật ở một số mã như TCM, NTL, IJC, DXG, AAA… Lực cầu ngắn hạn giảm trở lại,

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh. VN30 đang đi vào vùng quá bán ngắn hạn, như nhiều mã VHM, MSN… Tuy nhiên vẫn có nhiều mã tê liệt trong vùng quá bán ngắn hạn lẫn trung hạn kéo dài như CTD mà chưa thấy dấu hiệu hồi phục, cũng như dòng tiền ngắn trung hạn chưa gia tăng trở lại. Do đó, với tín hiệu suy giảm toàn diện của VN30 và dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Thì quá trình phục hồi của các mã yếu kém, vẫn tiếp tục xem xét tái cơ cấu danh mục còn lại nếu có. VCB hiện là mã tăng trưởng tốt, nhưng vẫn chưa phát tín hiệu đồng thuận đối với các mã còn lại trong nhóm ngân hàng. VNINDEX hiện xu hướng định giá vẫn duy trì tích lũy, và có thể chịu rủi ro suy thoái trong Quí tiếp theo, nếu như VN30 vẫn chưa cải thiện trở lại. 

        + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ phục hồi kiểm tra lại kháng cự giá trị trung bình ngắn hạn Short_value là 950 và 855-858 của VN30. Sau đó vẫn tiếp tục tích lũy, phân hóa  kéo dài. Thị trường phân hóa với tín hiệu Trend_up ngắn hạn tăng, nhưng cơ hội đầu tư tăng trưởng là rất thấp. Việc tìm kiếm lợi nhuận, hay đầu tư tăng trưởng trong xu hướng suy giảm toàn diện của VN30 là cực kỳ khó khăn. Do đó tiếp tục theo dõi, cơ cấu danh mục ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Tiếp tục hạn chế giao dịch, mở vị thế mua theo khuyến nghị đối với chỉ số  VN30, VNINDEX.  Chỉ gia tăng tỉ trọng khi dòng tiền  có tín hiệu gia tăng trở lại, cũng như xác nhận kết thúc tích lũy điều chỉnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần