Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 19/05/2020: VN30 vượt kháng cự 790+-_Dòng tiền, Trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm, số lượng mã có dòng tiền money_in giảm. Khẳ năng sinh lợi và dòng tiền trên toàn thị trường tiếp tục suy giảm. Nhiều vị thế mở mua mới tiếp tục chịu rủi ro thua lỗ ngắn hạn gia tăng. Tâm lý thị trường dần trở nên bớt lạc quan hơn, mặc dù VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng điểm tốt. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn tăng lớn hơn vùng bán. VN30, VNINDEX tiếp tục đi vào vùng quá mua ngắn hạn, với lực cầu giảm dần, áp lực cung ngày càng gia tăng đối với VNINDEX, VN30. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + Dưới ảnh hưởng tích cực của VN30, VNIDEX tiếp tục tăng điểm khá tốt hướng đến vùng 850-860, VN30 810+- tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 02/2020 của VN30, cũng như đang quay trở lại vùng giá ứng với phiên giảm mạnh lịch sử ngày 09/03/2020 (giảm -6,3%). Như vậy sau hơn 30 phiên giao dịch, tính từ đáy thấp nhất ngày 31/03/2020. VNINDEX, VN30 đã quay lại kiểm tra vùng giá khi bắt đầu suy giảm mạnh kỹ lục vì đại dịch Covid. Hiện nay VNINDEX, Vn30 đang vượt khỏi vùng định giá của thị trường chung với tín hiệu cảnh báo, tốc độ phục hồi đang vượt quá tốc độ tăng trưởng của định giá. Thị trường đã bắt đầu phân hóa mạnh, với các vị thế mua đuổi giá cao trong những phiên gần đây bắt đầu gây thua lỗ. Áp lực chốt lãi, tái cơ cấu danh mục rất mạnh khi quá nhiều mã đã phục hồi rất mạnh trong giai đoạn vừa qua. Nhiều mã blue chips bắt đầu đi vào vùng kháng cự rất mạnh trung dài hạn, đạt taget của nhịp hồi phục. 

   + Ngắn hạn, lực cung ngày càng gia tăng và có thể thắng lực cầu trên thị trường trong 3-5 phiên đến. VNINDEX mặc dù tăng điểm nhưng các tín hiệu kỹ thuật đang dần xác nhận phân kỳ. Thị trường phân hóa mạnh với khẳ năng sinh lợi, trend_up suy giảm, dòng tiền ngắn hạn giảm và bắt đầu rút dần. Nhiều mã đã đạt đỉnh ngắn hạn, cần phải kéo dài thời gian tích lũy chờ thị trường đánh giá lại định giá. Dự kiến VNINDEX đã bắt đầu tạo đỉnh ngắn hạn vùng 850-860 và có thể xác nhận trong 03-5 phiên đến. Do đó, tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, tiếp tục rà soát danh mục, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã yếu kém, có vùng bán. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến. Lưu ý sẽ có rất, rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt và tăng trưởng tốt hơn thị trường chung. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần