Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 19/03/2020: VNINDEX, VN30 phục hồi đơn lẽ dần gia tăng_Vùng đáy Trend_up

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng Trend_up vẫn giảm, tốc độ giảm chậm và có thể tạo đáy. Điều này cho thấy rằng, trong ngắn hạn áp lực cắt lỗ hầu như gần cạn kiệt, dần xuất hiện các nổ lực phục hồi luân phiên và mức độ, số lượng gia tăng dần. Do đó, thị trường sẽ tạo đáy Trend_up trong vài phiên đến. Dòng tiền giảm, những nổ lực phục hồi của nhiều mã chưa thu hút dòng tiền gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Lực Cầu ngắn hạn của VN30 đang gia tăng trở lại, lực cung giảm nhưng vẫn còn lớn hơn cầu

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 lại tiếp tục điều chỉnh mạnh và chìm sâu trong vùng quá bán do những áp lực cắt lỗ ngắn hạn hay call margin gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. VNINDEX, VN30 tiếp tục có đáy thấp hơn nhưng đóng cửa vẫn giữ được vùng đáy của những phiên trước. Thị trường ngắn hạn dần xuất hiện nhiều nỗ lực phục hồi đơn lẽ với số lượng dần gia tăng trở lại như các mã HCM, SSI, GMD, STK, DBC, DCM, DPM… khi số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường thấp nhất kể từ năm 2014 cho đến nay. Điều này có thể kỳ vọng rằng, thị trường đang hình thành vùng đáy cho chu kỳ mới với những giá trị cơ bản sẽ dần phục hồi sau quá trình giảm mạnh hơn 300 điểm, tương ứng hơn 30% của VNINDEX, VN30 tính từ vùng đỉnh năm 2019. VNINDEX, VN30 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do phân hóa mạnh và vẫn đang suy thoái toàn diện. Nhưng dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tạo đáy tương tự như thị trường hình thành đáy của năm 2014

   + Ngắn hạn, nhiều mã đã và đang hình thành đáy, vùng đáy ngắn hạn và số lượng sẽ cải thiện dần dần, thể hiện qua tín hiệu Trend_up trong thời gian đến. Nhiều mã đang kết thúc quá trình suy giảm ngắn hạn và chuyển sang xu hướng Short_value phục hồi, tích lũy, ví dụ tương tự như GMD, CTD…. Do đó, đối với các trường hợp đã quản trị tốt rủi ro, chủ động chọn lọc, tích lũy các cổ phiếu cơ bản nằm sâu dưới giá trị book value hay giá tương đương tiền mặt…. có vùng mua và xu hướng ngắn hạn short_value phục hồi tốt hơn thị trường. Nhưng tỉ trọng không nên vượt quá trung bình cho đến khi VNINDEX, VN30 kết thúc suy giảm ngắn hạn. Về chỉ số VNINDEX, VN30 sẽ tạo đáy khi tỉ lệ Trend_up ngắn hạn xác nhận hình thành đáy 2 lớn hơn đáy trước (hiện nay vẫn chưa xác nhận đáy đầu tiên và dự kiến sẽ xác nhận trong một vài phiên đến) Hạn chế bán ra ở thời điểm hiện tại. Ngắn hạn phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần