Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 19/02/2020: VNINDEX, VN30 phân hóa _Trend_up, dòng tiền cải thiện

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up tăng, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn của toàn thị trường tiếp tục tăng, tốc độ tăng chậm lại. Tỉ lệ mã có trend_up đang tiến vào vùng khá quan trọng 50% trong vài phiên đến. Nhiều mã tiếp tục phục hồi tốt. Dòng tiền ngắn hạn tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Nhiều mã đột biến khối lượng tích cực, tập trung nhiều ở nhóm mã Khu công nghiệp, miá đường, và cả một số mã bulechips đã giảm sâu đang phục hồi ngắn hạn như SAB, MSN…. vẫn có thể tiếp tục theo dõi gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


+ VNINDEX tiếp tục suy giảm ở 2 xu hướng chính, VN30 phục hồi tốt hơn nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC.. phục hồi sau giảm mạnh. Trong đó VIC đã có xu hướng suy giảm ngắn hạn, việc phục hồi  kiểm tra vùng 110+- là cơ hội tái cơ cấu nếu có để chuyển sang các mã tăng trưởng tốt hơn. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn vẫn duy trì tăng. Lý do như đã phân tích nhiều ở các báo cáo trước. Do nhiều mã vốn hóa trung bình có vùng giá hấp dẫn thu hút dòng tiền đầu tư và đầu cơ gia tăng. Nhiều mã nhóm KCN, Vật liệu xây dựng có thị giá tương ứng với mức P/E còn thấp hơn cả các sóng lớn trước đây trong điều kiện kinh doanh cơ bản vẫn duy trì ổn định. Đó cũng chính là định hướng để chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư. Tuy nhiên cần lưu ý, ngắn hạn nhóm KCN sẽ đi vào quá mua ngắn hạn trong 1-3 phiên đến và sẽ chịu áp lực chốt lãi, rung lắc rất mạnh, điển hình như D2D sẽ rung lắc, chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn rất mạnh vùng 68+-, PHR 47-49. Vì vậy hạn chế mua đuổi và có thể xem xét bán lướt ở các vùng kháng cự, taget ngắn hạn sắp đến nếu có. Vẫn có thể tiếp tục chọn lọc bổ sung thêm danh mục đầu tư với nhóm này khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Dòng tiền ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng sang các mã, nhóm mã khác. 

    + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VNINDEX, VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái.  VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự mạnh 868+- và tiếp tục duy trì tích lũy. Mặc dù dòng tiền money_in và Trend_up ngắn hạn vẫn duy trì tăng. Tuy nhiên các mã phục hồi tốt nhất của thị trường là nhóm Khu công nghiệp điển hình như D2D, PHR… sẽ đi vào vùng kháng cự mạnh, taget ngắn hạn, cũng như sẽ quá mua nếu tiếp tục tăng như phân tích trên. Vì vậy, mặc dù số lượng mã có vùng mua vẫn gia tăng, nhưng hạn chế, không khuyến nghị mua đuổi giá mà theo dõi các vị thế chốt lãi, bán ngắn hạn sẽ có trong những phiên đến. Khá nhiều mã có tiềm năng tăng trưởng tốt vẫn sẽ được cập nhật và chỉ gia tăng tỉ trọng khi rung lắc, kiểm tra lại giá trị ngắn hạn Short_value. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần