Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 18/05/2020: Tâm điểm cổ phiếu HPG_Dòng tiền, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đang tiếp tục giảm, vẫn > 80%. Dòng tiền ngắn hạn giảm, tạo đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh thứ nhất. Như vậy, mặc dù chỉ số VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng điểm nhưng trong ngắn hạn số lượng mã, khẳ năng sinh lợi đã suy giảm, không thu hút dòng tiền mới gia tăng. Lực cung ngắn hạn vẫn gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn lớn hơn vùng bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của VN30, trong đó nổi bật là HPG sau khi cổ phiếu này xác nhận tăng trưởng ngắn hạn và có tốc độ tăng trưởng mới khá tốt, tốt hơn VNINDEX, VN30. Tuy nhiên thống kê cho thấy, số lượng mã có trend_up và dòng tiền bắt đầu suy giảm. Thể hiện trong ngắn hạn, đã kết thúc giai đoạn mở mua mới mã nào đều cũng sinh lợi nhuận, đã xuất hiện nhiều vị thế mua mới dẫn đến thua lỗ trong ngắn hạn thể hiện qua số lượng mã có trend_up suy giảm. Do đó, cần phải ưu tiên xem xét, rà soát, tái cơ cấu danh mục nếu có. VN30 đang cố gắng kết thúc xu hướng suy giảm 02 quý liên tiếp nếu như vượt trở lại vùng kháng cự 790+-

    + Ngắn hạn, số lượng mã có vùng mua gia tăng, khá nhiều mã vẫn có thể sinh lợi tốt, điển hình như nhiều mã đạt tiêu chuẩn trong danh mục tăng trưởng. Tuy nhiên thị trường chung, dòng tiền suy yếu, nhiều mã xuất hiện cảnh báo, tốc độ tăng giá ngắn hạn hiện tại vượt quá xu hướng suy giảm giá trung dài hạn. Vì vậy các vị thế mua hiện phù hợp ngắn hạn, hoặc cổ phiếu có sẳn. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh trong những phiên đến. VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng 790-795. Dữ liệu cung cầu ngắn hạn của VN30 cho thấy lực cung tiếp tục gia tăng và có thể thắng lực cầu trong 2-4 phiên tới. Vì vậy tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, tiếp tục rà soát danh mục, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã yếu kém, có vùng bán. Các vị thế mua mới cần phải được đánh giá một cách cẩn trọng dựa trên tiềm năng tăng trưởng quý II/2020 sắp đến. Lưu ý sẽ có rất, rất ít các công ty có thể duy trì kết quả kinh doanh q2 tăng trưởng tốt và tăng trưởng tốt hơn thị trường chung. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần