Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 18/03/2020: VNINDEX, VN30 duy trì phục hồi, phân hóa_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có xu hướng Trend_up vẫn giảm, tốc độ giảm chậm lại. Dòng tiền giảm, cho thấy lực cầu dòng tiền hiện chỉ gia tăng ở vùng giá thấp khi giảm mạnh. Số lượng mã phục hồi tốt gia tăng, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng tốt, lớn hơn vùng bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục nổ lực phục hồi và tạo vùng giá cân bằng mới. VN30 duy trì được vùng giá trung bình trong nhiều phiên gần đây 690-700, VNINDEX 740+-. Chỉ số VNINDEX, VN30 chưa thể phục hồi mạnh do tâm lý vẫn chưa cải thiện, vẫn duy trì vùng bi quan do 02 xu hướng chính vẫn suy giảm và VN30 phân hóa mạnh. Tuy nhiên có thể kỳ vọng VN30 dưới ảnh hưởng suy thoái mở rộng đã tạo được vùng cân bằng 680+- tương ứng vùng giá trung bình cao nhất các năm 2014, 2015, 2016 như đã phân tích. Thị trường vẫn đang phụ hợp đầu cơ do chưa có thể đánh giá chính xác mức độ suy thoái. VNINDEX, VN30 có thể tạo mô hình tích lũy trung dài hạn kéo dài với vùng đáy của VN30 670-680 sẽ tương tự như vùng đáy VN30 550-560 tháng 05/2014.

  + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá 790-800 và 740-750 tương ứng vùng kháng cự xu hướng ngắn hạn suy giảm. Áp lực cắt lỗ ngắn hạn hầu như đã cạn kiệt do đó các mã sẽ lần lượt xoay tua phục hồi dần trở lại. Ngắn hạn số lượng mã có vùng mua tăng, nhưng dòng tiền giảm, dòng tiền chỉ tham gia ở vùng giá thấp. Vì vậy ngắn hạn phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Ưu tiên các mã có vùng mua, hồi phục mạnh khi giảm sâu dưới giá trị định giá, book value. Duy trì tỉ trọng đầu tư không nên vượt mức trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần