Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 18/02/2020: VNINDEX, VN30 phân hóa _Trend_up, dòng tiền cải thiện

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn của toàn thị trường tiếp tục tăng, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn duy trì tăng. Nhiều mã tiếp tục phục hồi tốt. Dòng tiền ngắn hạn tăng nhẹ. Thị trường phân hóa mạnh, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng duy trì lớn hơn vùng bán.  Tập trung đột biến vào một số mã như Vât liệu xây dựng BMP, NTP dược IMP… nhiều mã khu công nghiệp, trong đó khá nhiều mã có thị giá tương ứng với mức P/E còn thấp hơn mức P/E trước khi có sóng KCN trước đây trong khi vẫn duy trì được kinh doanh cơ bản tốt. Vẫn có thể tiếp tục gia tăng tỉ trọng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX tiếp tục suy giảm ở 2 xu hướng chính, với ảnh hưởng chính của một số mã vốn hóa lớn và chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu VIC. VIC tiếp tục chịu áp lực bán cắt lỗ, hạ tỉ trọng trung hạn với khối lượng giao dịch tiếp tục gia tăng khi bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. VIC hiện có vùng hỗ trợ 95-98 và dự kiến sẽ có phục hồi ngắn hạn trong những phiên đến. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi vẫn duy trì gia tăng trong thị trường khi số lượng mã có trend_up vẫn tăng. Do nhiều mã vốn hóa trung bình như đã phân tích có vùng giá hấp dẫn thu hút dòng tiền đầu tư và đầu cơ gia tăng. Thể hiện qua chỉ số HNXINDEX khá tích cực. Nhiều mã nhóm KCN, Vật liệu xây dựng có thị giá tương ứng với mức P/E còn thấp hơn cả các sóng lớn trước đây trong điều kiện kinh doanh cơ bản vẫn duy trì ổn định. Như vậy những cơ hội gia tăng tỉ trọng đầu tư vẫn duy trì tốt trong thị trường. Đó cũng chính là định hướng để chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư. Những nhịp điều chỉnh giảm điểm tích lũy của VN30, VNINDEX là cơ hội để xem xét chọn lọc gia tăng  tỉ trọng các mã vốn hóa trung bình, cơ bản tốt để tham gia đầu tư khi xu hướng ngắn hạn của mã đấy tăng trưởng trở lại. 

    + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, tái cơ cấu danh mục đầu tư của các mã vốn hóa lớn có mức định giá kém hấp dẫn trước rủi ro suy thoái. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX là 920-924 với áp lực lớn đến từ SAB (có hỗ trợ kỳ vọng phục hồi ngắn 165-167) và VIC. Tuy nhiên dòng tiền vẫn gia tăng trong thị trường với nhiều cơ hội đầu tư, đầu cơ khá hấp dẫn. Do đó các vị thế mở mới danh mục, gia tăng tỉ trọng đầu tư vẫn được cân nhắc gia tăng khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Ưu tiên các mã cơ bản tăng trưởng có vùng mua, vào trend tăng mới. Hoặc đầu cơ các mã có xu hướng định giá phục hồi sau thời gian tích lũy suy giảm tương tự như BMP, NTP.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần