Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 17/09/2019: Dòng tiền gia tăng_VNINDEX tăng trưởng_Kỳ vọng vượt ngưỡng tâm lý 1000

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng mạnh.  Dòng tiền tăng tốt. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng mạnh, lớn hơn vùng bán. VNINDEX đang quay lại xu hướng tăng trưởng. Các mã có vùng mua mở rộng, nổi bật như nhóm mã Dầu khí, chứng khoán, Xây lắp, BĐS, nhóm mã KCN có vùng mua ngắn hạn trở lại, một số mã cơ bản ngành dịch vụ hàng không như SAS, SCS… vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

     + VNINDEX tiếp tục tăng điểm tốt và quay trở lại xu hướng tăng trưởng, với dư báo sẽ vượt được vùng kháng cự tâm lý 1000+-. Các kháng cự tiếp theo là 1010+- và 1030+-. VNINDEX  đã có xu hướng Short-value tăng trưởng, như vậy các vị thế đầu tư mới sẽ được mở rộng theo xu hướng này cho đến khi thay đổi trạng thái. VN30 tương tự đang xác lập xu hướng tăng giá mới, ngắn hạn dự kiến VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm lên vùng 915+- tương ứng kênh tăng giá nối 02 đỉnh tháng 07 và 08/2019. Sau đó sẽ có rung lắc điều chỉnh để kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng đã vượt 895-900, thời gian dự kiến có thể xảy ra trong tuần sau. Đồng thời kiểm tra lại xu hướng tăng trưởng mới. 

      + Ngắn hạn do dòng tiền cải thiện và mở rộng qua nhiều mã, nhóm mã. Số lượng mã có vùng mua tăng, vì vậy vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua. Ưu tiên các mã tăng truỏng, có vùng mua và vào trend tăng mới khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ Short_value tương ứng. Dự kiến thị trường, VN30 sẽ xảy ra rung lắc mạnh kiểm tra lại xu hướng định giá tăng trưởng trong quí IV/2019, và đây là thời điểm xem xét mở mới các vị thế đầu tư tăng trưởng cho chu kỳ đầu tư tiếp theo. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần