Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 17/07/2019: VN30 đảo trend kết thúc suy giảm ngắn hạn_Dòng tiền tiếp tục gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm nhẹ phiên thứ 02 liên tiếp. Thể hiện số lượng mã có trend_up đang suy giảm, nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì lớn hơn bán. Dòng tiền ngắn hạn gia tăng và dịch chuyển sang nhóm Chứng khoán, các mã Bất động sản có thời gian tích lũy kéo dài như DXG, DIG.. các mã cơ bản như NTP, C32, DRC… vẫn có thể xem xét dịch chuyển gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tiếp tục tăng điểm và bắt đầu đi vào vùng kháng cự quan trọng, đồng thời là taget ngắn hạn dư kiến, vùng 990-1000 tương ứng mức Max_over giá trị định giá hiện nay là 3,15%-4,1%. Lưu ý, trong ngắn hạn các vị thế mua đối với VNINDEX khi > 990 đều có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ ngắn hạn. VN30 hướng đến kháng cự mạnh 890+- như dự báo (tương ứng trend_line trung dài hạn nối các vùng đỉnh tháng 02/2018, tháng 05/2018, 10/2018 và tháng 03/2019 cũng như kháng cự xu hướng định giá suy giảm) với tín hiệu Lực Cung ngắn hạn của VN30 bắt đầu gia tăng.

        + Ngắn hạn, dự kiến thị trường tiếp tục phân hóa, dòng tiền tiếp tục gia tăng ở nhóm ngân hàng và các nhóm như đã phân tích trên. VN30 sẽ tích lũy quanh hỗ trợ 875-878 và tiếp tục phục hồi với mục tiêu 890+-. Xu hướng ngắn hạn Short_value của VNINDEX đang tăng trưởng. Xu hướng trung bình ngắn hạn của VN30 đang có tín hiệu Đảo trend kết thúc suy giảm. Đây là điểm tích cực để VN30 chờ xác nhận vào xu hướng tăng trưởng ngắn hạn như VNINDEX. Cũng có nghĩa dự báo Trend_line giảm giá trung hạn kéo dài như trên sẽ vượt qua, nhưng thời gian vẫn kéo dài. Như vậy, có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ các nhóm mã đang thu hút dòng tiền ngắn hạn như nhóm Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khi xảy ra rung lắc điều chỉnh về vùng hỗ trợ trương ứng. Ưu tiên các mã tăng trưởng, có vùng mua hoặc vào trend tăng mới. Duy trì nắm giữ các mã tăng trưởng hiện có, cơ cấu các mã suy yếu khi hồi phục. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần