Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 17/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, chờ chốt NAV Quí III/2020_Dòng tiền vẫn giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 

+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó

 

1.Thống kê thị trường:

     + Trend_up tăng, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up phục hồi tăng, tốc độ tăng chậm lại và có thể tạo đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh đầu tiên trong những phiên đến. Dòng tiền tiếp tục giảm, tóc độ giảm chậm lại tiệm cận mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng lớn hơn vùng mua. Thị trường phân hóa, chịu áp lực chốt NAV Quí III/2020. Số mã có vùng mua ngắn hạn tập trung vào các mãbảo hiểm như BMI, BIC, các mã xây dựng, vật liệu xây dựng như CVT, HPG, BCC, FCN… các mã điện, năng lượng như BCG, hay đột biến thường có tính chất đầu cơ như ITA thường rủi ro tăng cuối nhóm Khu công nghiệp.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + VNINDEX, VN30 kết thúc phiên giao dịch đáo hạn phái sinh với khối lượng phái sinh thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. VNINDEX, VN30 tiếp tục hướng đến vùng 900+-, VN30+- và điều chỉnh trở lại dưới áp lực chốt NAV, chốt lãi, cơ cấu danh mục như dự kiến. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng short_value với hỗ trợ tăng trưởng tương ứng 885-890, 820-825. Thị trường sẽ tiếp tục chốt NAV của các quỹ ETF trong phiên tiếp theo 18/09/2020, và vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực cơ cấu danh mục, chốt NAV riêng lẽ để cơ cấu danh mục đầu tư sang các mã, nhóm mã có khẳ năng tăng trưởng vượt trội hơn trong kỳ vọng kỳ đầu tư quý IV/2020 và cả 2021. Xu hướng định giá của VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30, các mã vốn hóa lớn vẫn duy trì tích lũy kéo dài. Định giá của thị trường dự kiến sẽ được đánh giá lại sau khi chốt NAV quí III/2020.

    + Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 885-890, 820-825 trong những phiên đến. Ngắn hạn dòng tiền vẫn tiếp tục giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn có thể giảm trong những phiên đến. Số lượng mã tích lũy, điều chỉnh suy giảm sẽ tăng lên. Khá nhiều mã sau quá trình tăng trưởng nóng vẫn chưa thu hút dòng tiền trở lại, cần tiếp tục duy trì tích lũy, điều chỉnh chờ chốt NAV và đánh giá khẳ năng tăng trưởng mới. Do đó, vẫn tiếp tục xem xét, rà soát danh mục, giảm tỉ trọng các mã đạt kỳ vọng, loại giảm các mã yếu kém. Cơ cấu sang các mã có tiềm năng tăng trường tốt trong quí IV/2020. Các vị thế mua mới, gia tăng tỉ trọng đầu tư là nên hạn chế và cần phải đánh giá, chọn lọc cẩn thận, và sẽ được xem xét cập nhật sau khi chốt NAV Quí III/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 

Nhân Định Hàng Tuần