Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 17/03/2020: VNINDEX, VN30 nổ lực phục hồi, phân hóa_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

+ Trend_up giảm khá mạnh, Money_in tăng. Số lượng mã có xu hướng Trend_up vẫn giảm mạnh cho thấy nhiều mã tiếp tục mất xu hướng tăng, tốc độ giảm đã chậm lại. 24% mã vẫn duy trì Trend_up ngắn hạn. Dòng tiền tiếp tục gia tăng khi nhiều mã phân hóa phục hồi mạnh ở vùng quá bán mạnh, vùng dưới giá trị. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng. Số lượng mã tăng mạnh gia tăng, tập trung nhiều ở các mã đã giảm sâu dưới giá trị sổ sách hay thậm chí dưới lượng tiền mặt của cổ phiếu như các mã chứng khoán, khu công nghiệp, xây dựng, bất động sản… Phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
  + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh kiểm tra lại vùng đáy ngày 13/03/2020 và đã phục hồi khá tốt trở lại. VN30 trong 2-3 phiên liên tiếp điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá trung bình cao nhất các năm 2014, 2015, 2016 là 670-690 và phục hồi tốt trở lại. Mặc dù vẫn phân hóa khá mạnh nhưng số lượng mã tăng giá với khối lượng gia tăng, tiếp tục lôi kéo dòng tiền money_in gia tăng. Với đà giảm điểm mạnh vừa qua thì thống kê cho thấy gần 58% số mã trên toàn thị trường có thị giá thấp hơn giá trị sổ sách, rất nhiều mã còn thấp hơn cả lượng tiền mặt vốn có. Đây cũng chính là tác nhân lôi kéo dòng tiền gia tăng liên tiếp trở lại. Như vậy, thị trường đang dần tìm được vùng giá đáy, vùng giá trị mới  nhưng không thể tăng trưởng trở lại ngay lập tức, hay tạo đáy chữ V mà quá trình hồi phục tích lũy tạo nến giá trung hạn còn kéo dài ít nhất 01-02 quý tiếp theo. VNINDEX, VN30 có thể tạo mô hình tích lũy trung dài hạn kéo dài với vùng đáy của VN30 670-680 sẽ tương tự như vùng đáy VN30 550-560 tháng 05/2014.

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá 790-800 và 740-750 tương ứng vùng kháng cự xu hướng ngắn hạn suy giảm. Áp lực cắt lỗ ngắn hạn hầu như đã cạn kiệt khi số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm về 24%, do đó các mã sẽ lần lượt xoay tua phục hồi dần trở lại. VN30, VNINDEX đang đi vào vùng mua ngắn hạn sau nhịp giảm mạnh với dòng tiền gia tăng, số lượng mã phục hồi, có vùng mua gia tăng. Vì vậy ngắn hạn phù hợp mua đầu cơ ngắn hạn, bình quân hạ giá vốn nếu có hoặc tích lũy đầu tư dài hạn tương ứng với taget ngắn hạn là vùng giá trị Short_value và định giá. Ưu tiên các mã có vùng mua, hồi phục mạnh khi giảm sâu dưới giá trị định giá, book value. Thị trường phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên. Duy trì tỉ trọng đầu tư không nên vượt mức trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần