Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 16/07/2019: VN30 kháng cự mạnh 885-890_Áp lực bán gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng nhẹ.  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tăng giảm liên tục. Thể hiện dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển liên tục. Tuy nhiên tốc độ dịch chuyển trong thị trường đang chậm lại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm dần, vẫn lớn hơn vùng bán. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn đang tập trung ở số ít mã vốn hóa lớn, ngân hàng, cảng biển, bảo hiểm… Trong khi đó, áp lực bán, chốt lãi gia tăng mạnh ở nhóm Khu Công nghiệp, hay các mã có kết quả kinh doanh quí II/2019 không như kỳ vọng như PPC, PTB, HVN….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tiếp tục tăng điểm và bắt đầu đi vào vùng kháng cự quan trọng, đồng thời là taget ngắn hạn dư kiến, vùng 990-1000 tương ứng mức Max_over giá trị định giá hiện nay là 3,15%-4,1%. Lưu ý, trong ngắn hạn các vị thế mua đối với VNINDEX khi > 990 đều có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ ngắn hạn. VN30 hướng đến kháng cự mạnh 890+- như dự báo (tương ứng trend_line trung dài hạn nối các vùng đỉnh tháng 02/2018, tháng 05/2018, 10/2018 và tháng 03/2019 cũng như kháng cự xu hướng định giá suy giảm) với tín hiệu Lực Cung ngắn hạn của VN30 bắt đầu gia tăng.

        + Đây là kháng cự mạnh, đồng thời các dự báo hiện tại vẫn chưa xác nhận có thể vượt. Lưu ý ngắn hạn, các mã ảnh hưởng lớn đến thị trường như VCB sẽ chịu áp lực chốt lời ngắn hạn vùng 79-83, VHM vùng 87+-… Do đó, tập trung rà soát đánh giá danh mục đầu tư, xem xét các tín hiệu ngắn hạn cụ thể. Xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn. Bán hạ tỉ trọng đối với các mã có vùng bán, các mã khu công nghiệp, các mã có kết quả kinh doanh không như kỳ vọng khi phục hồi ngắn hạn. Các vị thể mở đầu tư mới vẫn có thể tiếp tục xem xét mở rộng qua các mã Cảng biển, ngân hàng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần